Gå till sidans innehåll

Jag misstänker skelning, det vill säga ögonen tittar i kors

Med skelning avses en situation där ögonen inte tittar i samma riktning samtidigt. Diagnosticering av skelning förutsätter undersökning med ocklusionstest eller lamptest.

Skelningsintryck förutsätter närmare undersökningar

Diagram över falsk skelning, det vill säga pseudostrabism.
Diagram över falsk skelning, det vill säga pseudostrabism.

Ögonens ställning särskilt hos småbarn kan inte bedömas på ett tillförlitligt sätt enbart utifrån fotografier eller genom visuell kontroll. Hudveck i de inre ögonvrårna, mindre eller större ögonavstånd än normalt och vissa ansiktsdrag kan ge intrycket av skelning, även om skelning inte förekommer.

Dessa egenskaper som ger intryck av skelning förekommer särskilt i babyåldern. Ett litet barn kan även titta på föremål som är mycket nära, varvid ögonen ska svänga kraftigt inåt då barnet riktar blicken nästan på näsavstånd. Fastställande av skelning förutsätter undersökning med ocklusionstest eller lamptest. Det är mycket enkelt att utföra ett lamptest hemma.

Tidvis skelning hos bebis under 4 månader är normalt

Ett barn som har stora hudveck i de inre ögonvrårna. Det uppstår ett intryck av skelning, även om skelning inte förekommer.
Ett barn som har stora hudveck i de inre ögonvrårna. Det uppstår ett intryck av skelning, även om skelning inte förekommer.

Det är vanligt och normalt att det tidvis förekommer skelning hos bebisar under 4 månader, eftersom den binokulära synskärpan ännu inte utvecklats. Tidvis skelning hos barn över 4 månader samt kontinuerlig skelning oavsett barnets ålder förutsätter undersökning hos ögonläkare.

Ett halvt år gammalt barn börjar redan använda sin ännu inte färdigutvecklade binokulära synskärpa och kan lära sig sätt att undvika dubbelseende. Dessa metoder är bland annat att luta huvudet mot höger eller vänster axel på grund av vertikal skelning. Barnet kan även försöka sluta eller täcka ett öga eller kisa på grund av en plötslig skelning.

Undersökningar hos ögonläkaren

Skelning kan vara ett separat problem eller så kan det vara en följd av nedsatt synskärpa, ett brytningsfel, en ögonsjukdom eller ibland även en allmän sjukdom. Ögonläkaren gör nödvändiga bakgrundsundersökningar och planerar en individuell behandling på basis av typen av skelning.

Uppdaterad 14.11.2019