Gå till sidans innehåll

Ögonsymtom

Använd sökfunktionen för att läsa mer om olika ögonsymtom. I denna sökmotor har experter på ögonsjukdomar sammanställt information om olika ögonsymtom. Du hittar allmän information om symtom och anvisningar för egenvård samt hur du söker vård. Om du inte hittar ditt symtom eller informationen du söker i denna sökmotor kan du ge oss respons så att vi kan förbättra innehållet i sökmotorn. Sökfunktionen ger ingen bedömning av hur allvarligt ett enskilt symtom är och ersätter inte en professionell bedömning av vårdbehovet. Om du nyligen har genomgått en ögonoperation eller ett ögoningrepp ska du följa de vårdanvisningar som du fått från vårdenheten. Instruktionerna i sökfunktionen kanske inte är lämpliga för användning efter en ögonoperation eller ett ögoningrepp.

29 sökresultat

Avvikande röd reflex i ögat
En avvikande röd reflex avser en situation där ögats pupill ser grumlig, ljus eller grå ut när till exempel en kamerablixt eller ljuskäglan från en lampa lyser på ögats inre del genom pupillen...
Dubbelseende
Dubbelseende kan ha många olika orsaker och kräver alltid en läkarundersökning. Orsakerna kan vara relaterade till ögonen eller centrala nervsystemet. Dubbelseendet kan vara monokulärt, dvs. att...
Finne på ögonlocket
Den vanligaste kvisslan på ögonlocket är antingen en vagel eller en chalazion. Vaglar utvecklas till följd av en blockering och lokal inflammation i talgkörteln. I de tidiga stadierna orsakar...
Förvrängning av raka linjer
Förvrängning av raka linjer är ett symtom där raka linjer, till exempel persienner eller flaggstänger, ser ut att vara krökta. Symtomet uppstår när man tittar med ena ögat och täcker för det andra...
Hudförändring med blåsor i ögonområdet (bältros)
Bältros är en lokal hudförändring med blåsor som orsakas av vattkoppsviruset. Sjukdomen kan vara ganska lindrig och främst obehaglig, men kan också orsaka svåra smärtsymtom eller en markant...
Irriterat ögonlock
Ett irriterat ögonlock kan vara inflammerat, kliande, rött och svullet. Om personen tidigare haft atopiskt eksem på andra hudområden kan hen få atopiskt eksem på huden runt ögonen senare i livet...
Klåda eller en känsla av skräp i ögat
Klåda i ögonen, känsla av skräp och gruskänsla orsakas i de flesta fall av: skräp i ögat torra ögon allergisk reaktion repa på ögats yta. Vid en inflammation i ögonlockskanten, dvs. blefarit, kan...
Ljusblixtar i ögat
Ljusblixtar i ena ögat är vanligtvis ett ögonrelaterat symtom. En ljusblixt eller sågtand i båda ögonen är ofta ett tecken på migrän. Den vanligaste orsaken till ljusblixtar i ena ögat är...
Ljuskänslighet i ögat
Ljuskänslighet i ögat är ett symtom där den ljusintensitet som anses normal känns obehaglig. Inomhusbelysningen kan behöva dämpas eller släckas helt. Man kanske skyddar sig mot ljus genom att ha...
Långsam försämring av synen
En långsam synförsämring innebär att synen försämras långsamt under en period av månader eller år. Det kan handla om en förändring i ögats brytningsstyrka, som man kan behandla genom att skaffa...
Mörk fläck i ögat (födelsemärke)
Mörka fläckar kan förekomma på ögats yta eller i ögonbotten. En svart prick på den ljusa delen av ögats yta kan vara en pigmentfläck eller ett födelsemärke. De är vanligtvis ofarliga, prickiga...
Olika stora pupiller
Det är ganska vanligt med olika stora pupiller. Något avvikande olika stora pupiller som förekommit redan tidigare kräver inga ytterligare undersökningar. Ibland kan en virussjukdom, som en...
Olika storlek på ögonen
Ögonen är vanligtvis ungefär lika stora. Det är sällsynt med mycket olika storlek på ögonen. Intrycket av olika storlek kan orsakas av ögonlocken, som ofta är något asymmetriska både i form och...
Ont i ögat
Man kan ha lite eller mycket ont i ögat. Lite ont eller en gruskänsla kan orsakas av till exempel skräp i ögat eller torra ögon. Då kan det räcka med egenvård. Om man har mycket ont i ögat krävs...
Ont när man rör på ögonen
Att få ont när man rör på ögonen är ett symtom som uppstår när man rör på ögat åt olika håll. Man kan få ont till exempel om man har en inflammation i synnerven eller en fraktur i ögonhålan...
Plötslig synförsämring
Plötslig synförsämring avser en synförsämring som inträffar inom några minuter, timmar eller dagar. Försämringen kan vara övergående eller bestående. Den kan vara smärtfri eller åtföljas av...
Skräp eller grumling i synfältet
Skräp i synfältet avser ett symtom där man har skräp i synfältet (inte i själva ögat). Många beskriver också symtomet som en slöjliknande grumling som följer blicken. En del upplever att en...
Störning i färgseendet
Ett nedsatt färgseende är en vanlig egenskap, medan färgblindhet är mindre vanligt. Näthinnan i ett normalt öga innehåller tre typer av tappceller som gör det möjligt att urskilja färger och deras...
Svarta prickar i synfältet
Svarta prickar i synfältet orsakas vanligtvis av att ett blodkärl blöder från näthinnan till glaskroppen, vilket kallas glaskroppsblödning. Svarta prickar i synfältet är vanligtvis ett smärtfritt...
Svullet ögonlock
En svullnad i ögonlocket eller -locken är ett tillstånd där ena ögonlocket eller båda ögonlocken har svullnat och blivit större än normalt. En svullnad i ögonlocken kan orsakas av allergisk...
Synfältsbortfall
Det finns många olika grader av synfältsbortfall, och de kan uppkomma plötsligt eller långsamt. Man kan ha ett synfältsbortfall när man tittar med båda ögonen eller bara med ena ögat. Ett plötsligt...
Tics, dvs. ryckningar i ögonen
Tics är en tidvis ryckning i ögonlockets muskel. Tics i ögat är ett vanligt symtom som förekommer då och då hos de flesta människor. Man vet ännu inte exakt vad som orsakar tics. Orsaker som...
Torra ögon
Torra ögon är ett vanligt symtom som ökar med åldern. I de flesta fall handlar det om att tårvätskans kvalitet försämras. Ibland är produktionen av tårvätska nedsatt, till exempel vid Sjögrens...
Ögat rinner
Rinnande ögon är när det rinner mer klar tårvätska från ögat än vanligt. Det är normalt att ögonen rinner i vissa situationer, till exempel när man vistas utomhus i stark vind. Ögat rinner lätt...
Ögat skelar
Skelning är när ögonen inte fokuserar på samma objekt. Skelning kan förekomma i alla åldrar och kan uppkomma i alla åldrar, antingen gradvis eller plötsligt. Skelning kan orsaka symtom som bland...
Ögat varar
Det är helt normalt att ha lite torrt var i ögonvrån när man vaknar på morgonen. Det är ett tecken på att tårvätskan går runt i ögat. Ett avvikande varande är en tjock, gulaktig eller grönaktig...
Ögondarrning, dvs. nystagmus
Ögondarrning, dvs. nystagmus, är en ofrivillig, vanligtvis snabb, ryckig, fram- och tillbakagående rörelse av ögonen. Vid ögondarrning brukar ögonen oftast röra sig horisontellt, men de kan även...
Ögonen är röda
Lätt röda ögon är ett vanligt symtom som kan ha ett antal orsaker, till exempel sena nätter torra ögon yttre irritation, till exempel en dammig miljö långa perioder av arbete på nära håll, som...
Övergående synförlust
Vid en synförlust kan man inte se något med ögat. Vid en synförsämring ser man däremot jämnt suddigt med ögat och kan urskilja bland annat stora möbler. Om synen på ena ögat plötsligt försvinner...