Gå till sidans innehåll

Mätningar som berör starr

Med starr avses ett tillstånd där linsen inuti ögat har blivit grumlig. Innan en starroperation måste man göra flera mätningar av ögat, på basis av vilka man väljer ut en individuell konstgjord lins.

I Finland finns riksomfattande kriterier för i vilket skede man rekommenderar starroperation. Ögonläkaren diagnosticerar starr med hjälp av en mikroskopundersökning på mottagningen. Men för att hitta en lämplig konstgjord lins behövs mått och värden av patientens öga, vilket olika mätinstrument ger. Ögonundersökningar är smärtfria för patienten.

Vid mätningar som berör starr undersöks längden på ögat som ska opereras, hornhinnans brytningsförmåga samt den konstgjorda linsens styrka. Den konstgjorda linsen väljs på basis av mätningarna, individuellt för varje patient.

Optiska mätningar som berör starr mäter längden på ögat som ska opereras samt ögats övriga mått med hjälp av ljusreflex. Vid undersökningen tittar patienten mot en ljuspunkt som mätinstrumentet avger. Mätningen kan även göras med hjälp av ultraljud, varvid ögats yta bedövas med bedövningsdroppar och ultraljudsmätningen görs ovanpå hornhinnan.

Hornhinnan, det vill säga den yttersta hinnans rundning, kan mätas på olika sätt, ofta med samma instrument som mäter ögats längd. Mätningarna bygger på ljusreflex. Vid undersökningen tittar patienten mot en ljuspunkt som mätinstrumentet avger. Det är även möjligt att mäta hornhinnans topografi som beskriver ytans former.

Den konstgjorda linsens styrka beror på den önskade brytningsförmågan, det vill säga patientens önskemål att se långt eller nära utan glasögon. Efter en starroperation behöver man vanligtvis glasögon för att se långt eller nära.

Uppdaterad 26.11.2019