Gå till sidans innehåll

Ögonläkemedel för barn

Ögondroppar och -salvor är preparat avsedda för lokal behandling av ögonen. Ibland behandlas ögonsjukdomar till exempel med läkemedel som tas via munnen. Det kan vara utmanande att lägga ögondroppar i barns ögon.

Användning av ögondroppar

Det kan vara utmanande att lägga ögondroppar i barns ögon. Ögondroppar och -salvor är dock en del av pågående behandlingar av många ögonsjukdomar och då är det viktigt att de används regelbundet.

Så här ger du ögondroppar

  • Visa hur man gör. Med fuktdroppar kan man visa exempel för barnet: den ena föräldern lägger ögondroppar i den andra förälderns eller en dockas ögon.

  • Ta den andra föräldern till hjälp. Det lönar sig att ha barnet stadigt vågrätt i famnen och placera barnets ena arm under din arm. Den andra föräldern droppar en droppe och öppnar barnets ögonlock trots att barnet stretar emot.

  • Om du inte får ögondropparna i ögat eller barnet stretar kraftigt emot kan du även droppa en droppe i ögonvrån. Barnet ska vara i liggande ställning och blunda. När barnet blinkar med ögonen slinker droppen in i ögat.

  • Åt småbarn kan dropparna ges när barnet sover.

  • Du kan även fira med barnet att ni har lyckats ge dropparna på ett sätt som gör barnet glatt.

Uppdaterad 15.11.2019