Gå till sidans innehåll

Synfältsundersökningar

Med hjälp av synfältsundersökning är det möjligt att i god tid upptäcka till exempel permanenta skador på synnerven som orsakats av glaukom redan innan patienten själv upptäcker förändringar i synförmågan.

Vid en synfältsundersökning kartläggs periferisynens omfattning och eventuella brister i synfältet. Bristerna kan bero på störningar eller sjukdom i såväl ögat som hjärnfunktionen.

Förberedelser

Vid undersökningen används inte några ögondroppar som vidgar pupillerna.

Patienten kan köra bil till undersökningen, om inte det för samma besök har bokats en tid till avbildningsundersökningar eller ögonläkarmottagningen.

Eftersom det för undersökningarna behövs information om glasögonens styrka, lönar det sig att ta med glasögonreceptet eller uppgifter från optikern om glasögonen.

Ingreppets förlopp

Undersökningsdeltagaren sitter framför synfältsapparaten så att pannan och hakan stöds. Under undersökningen visar apparaten både klara och mycket dunkla ljus slumpmässigt på olika ställen i synfältet. Undersökningsdeltagaren meddelar om ljusen hen ser genom att trycka på en knapp. Eftersom synfältsundersökningen förutsätter koncentration vore det bra om patienten är pigg under undersökningen.

Man bör reservera cirka en timme för synfältsundersökningen.

Uppdaterad 26.11.2019