Gå till sidans innehåll

Diabetisk retinopati och graviditet

Det är viktigt att ha kontroll över blodsockernivån, besöka ögonläkaren regelbundet och mäta blodtrycket för att förhindra att diabetisk retinopati utvecklas redan före och under graviditeten.

Graviditet ökar risken för näthinnesjukdom orsakad av diabetes med nästan 2,5 gånger för personer med typ 1-diabetes, det vill säga risken för att diabetisk retinopati ska utvecklas. Retinopati utvecklas under graviditeten hos en av tre personer med typ 1-diabetes och en av tio personer med typ 2-diabetes.

Ju längre du har haft diabetes och ju allvarligare grad av retinopati du har när du blir gravid, desto större är sannolikheten att du utvecklar diabetisk retinopati under graviditeten. Särskilt personer med typ 1-diabetes bör överväga graviditet så tidigt som möjligt för att minimera retinopatiska förändringar i början av graviditeten. Förhöjt blodtryck och preeklampsi har också en bidragande effekt på diabetisk retinopati. Vid svår diabetisk retinopati, dvs. proliferativ retinopati är det viktigt att förhindra att sjukdomen utvecklas redan före graviditeten. Svår retinopati ökar också risken för förlossningskomplikationer.

Det är viktigt att ha kontroll över blodsockernivåerna, att regelbundet följa upp ögonhälsan hos en ögonläkare och att mäta blodtrycket för att förhindra utvecklingen av diabetisk retinopati före och under graviditeten. Det är starkt rekommenderat att få blodsockret stabilt redan före graviditeten. Om långtidsblodsockret, dvs. HbA1c, är högt i början av graviditeten och snabbt sänks genom intensiv behandling, ökar risken för förvärrad retinopati. Diabetisk retinopati bör följas upp åtminstone under graviditetens första trimester. Uppföljningen utförs av en ögonläkare. Vid behov upprättas en detaljerad personlig vårdplan för resten av graviditeten.

Det är särskilt viktigt att behandla diabetes på ett bra sätt under graviditeten. Om svår diabetisk retinopati utvecklas trots annan behandling är det möjligt att behandla näthinnan med laserbehandling och i vissa fall även med kirurgiska ingrepp under graviditeten.

Risken för att retinopati ska utvecklas är förhöjd i flera månader efter graviditetens slut. Därför bör personer med diabetes regelbundet få sina ögon kontrollerade av en ögonläkare, även efter förlossningen.

Läs mer om hur du behandlar diabetes under graviditeten på Diabeteshusets webbplats.

Uppdaterad 11.4.2023