Gå till sidans innehåll

Ögonproteser

Om man har varit tvungen att avlägsna ett öga eller det har annars skadats eller ögats utseende är avvikande, är det möjligt att använda ögonproteser eller en skalprotes för ögat. Syftet är att den som använder protesen kan leva ett normalt liv utan att ögat upplevs som en protes.

Ögonprotes

En ögonprotes är en protes som ersätter ett skadat eller avlägsnat öga. En ögonprotes ska såväl se bra ut som skydda ögonhålan mot damm och smuts. Syftet är att den som använder protesen kan leva ett normalt liv utan att ögat upplevs som en protes. En ögonprotes placeras under ögonlocket så att dess stabilitet i ögat är bra. Rörelserna i ögonhålan förmedlas även till protesen, varvid ögat rör sig på ett naturligt sätt.

Ögonproteser som tillverkas i Finland görs i plast. I allergifall kan protesen även tillverkas i glas. Plastproteser är hållbarare än glasproteser och de kan även bearbetas efteråt.

Alla ögonproteser tillverkas för hand som en noggrann kopia av det andra ögat, antingen genom att protesen målas eller med hjälp av fototeknik.

Skalprotes för öga

Skalprotes för öga är en smalare modell av ögonprotesen. Skalproteser används i situationer där patientens öga ännu är kvar, men är skadat eller annars har ett avvikande utseende. Skalproteser används även i situationer där implantatet som använts då ögat avlägsnats är mycket stort och det inte finns tillräckligt med utrymme för en vanlig ögonprotes.

Den första ögonprotesen tillverkas cirka fyra veckor efter en operation för avlägsnande av ögat eller vid en av läkaren önskad tidpunkt. Efter denna tidsperiod har ögat redan läkt väl och tål provningar, och det har inte hunnit belastas.

Alla skeden i tillverkningen av en ögonprotes är smärtfria. Tillverkningstiden för en protes är vanligtvis två dagar, men den kan variera lite beroende på tillverkaren.

En skalprotes kan tillverkas genast när läkaren har undersökt ögat och fastställt behovet av en skalprotes och att ögat är lämpligt för det.

Efter att ögat avlägsnats kan klienten genast boka tid till tillverkning av ögonprotes. Information om ögonprotestillverkare finns bland annat vid den behandlande ögonenheten. Protesen tillverkas vanligtvis cirka fyra veckor efter operationen.

Ögonproteser är gratis för klienter

Det egna sjukvårdsdistriktet bekostar den första protesen. Ofta skickas betalningsförbindelsen för protesen antingen hem till klienten eller direkt till protestillverkaren. Betalningsförbindelsen fungerar som betalning för protesen.

Följande proteser förnyas för klienten med fem års mellanrum via antingen den egna hälsocentralen eller centralsjukhuset mot en betalningsförbindelse. Således är tillverkningen av ögonproteser gratis för klienten.

Förnyande av ögon- och skalproteser

Ögon- och skalproteser kan förnyas med cirka fem års mellanrum. Hos barn kan proteser förnyas med kortare intervall.

En ögonprotes ska hela tiden hållas i ögat

Det är mycket enkelt och lätt att används ögonproteser. Ögonprotesen hålls i ögat hela tiden, även då du sover, tvättar dig och badar bastu.

Rengöring av ögonprotes

Ögonprotesen avlägsnas från ögat endast för att rengöra den. I början tvättas protesen dagligen, senare vid behov med rent vatten och mild flytande tvål.

Om ögat varar lönar det sig att rengöra det dagligen, men ett symtomfritt öga klarar sig långa tider utan rengöring och skötsel.

Eventuella problemsituationer

Om du upplever torrhet när du använder protesen kan du använda fuktande ögondroppar.

Om ögonprotesens yta är sträv kan den skava och orsaka var. I detta fall kan protesen poleras maskinellt.

Protesens livslängd är cirka fem år

Samma ögon- och skalprotes används 5–7 år. Vanligtvis förändras ögonhålan så mycket att protesen måste förnyas. Hos barn kan proteser förnyas med kortare intervall.

Protestillverkaren ger närmare anvisningar

Ögonprotesens tillverkare ger exakta och detaljerade anvisningar för hur du använder och sköter ögon- och skalprotesen. Vid eventuella problemsituationer kan du kontakta protestillverkaren direkt.

Uppdaterad 20.9.2019