Gå till sidans innehåll

Ocklusionsbehandling

Målet med ocklusionsbehandling är att förhindra synen på det bättre seende ögat. Då ”tvingas” det sämre seende ögat att se, varvid dess synskärpa utvecklas. Ocklusionsbehandlingen utförs vanligtvis med en lapp för ögat.

Ocklusionsbehandling kan vid behov tillämpas för att förbättra synskärpan på det sämre seende ögat hos ett barn. Ocklusionsbehandling används ofta vid funktionell synnedsättning (amblyopi) eller skelning. Man strävar efter att fortsätta ocklusionsbehandlingen så länge tills synskärpan på det sämre seende ögat är lika bra som det bättre seende ögat. Ocklusionsbehandlingen kan pågå ända till slutet av barnets synutvecklingsperiod, det vill säga upp till 8 år.

Olika ocklusionsbehandlingsalternativ

Täcklappen placeras på det bättre seende ögat och ska sitta den tid läkaren ordinerat, vilket beror på barnets ålder. För barn i lekåldern är det normalt 2 timmar per dag.

Täcklappen ska täcka ögat helt så att det inte kan se, eftersom även små glimtar underifrån lappen försämrar ocklusionsbehandlingens resultat.

Det finns täcklappar som fästs som plåster på huden och tyglappar som sätts fast i glasögonbågarna.

Lapparna kan skaffas på apoteket, hos optiker eller via nätet. Det är ofta svårt att påbörja ocklusionsbehandling eftersom barnet motsätter sig att det bättre seende ögat täcks, men behandlingen underlättas vanligtvis med tiden.

Hur ska täcklappen läggas på ögat?

Plåster fästs på huden och eventuella glasögon kan placeras ovanpå täcklappen.

Om barnet använder glasögon kan man även använda en tyglapp som sätts fast i glasögonbågarna. Lappen kommer då ovanpå glasögonlinsen. En vuxen ska se till att lappen är säkert på plats och att inte barnet kan kika förbi den.

Ocklusionsbehandling kan även genomföras med ögondroppar, varvid man i det bättre seende ögat droppar vätska som lamslår ögats närseende i syfte att grumla närseendet. Dropparna vidgar även pupillen, vilket innebär att den vanligaste bieffekten är ljusskygghet.

Om barnet använder glasögon kan läkaren ordinera att man för att täcka det bättre seende ögat i linsen fäster en grumlande, tillfällig hinna eller använder en permanent, grumlande lins.

Vad kan ett barn göra under ocklusionsbehandlingen?

Under ocklusionsbehandlingen kan man göra olika saker. Under ocklusionsbehandlingen kan man till exempel titta på barnprogram, spela datorspel eller mobilspel, titta på böcker eller bilder, spela brädspel eller pyssla. Behandlingen kan också göras när man rör sig utomhus eller sitter i vagn.

Olika bollspel är också utvecklande under ocklusionsbehandlingen. Vanligtvis går det att spela bollspel när synskärpan i det svagaste ögat har utvecklats något.

Början av ocklusionsbehandlingen är ofta en utmaning. Då är det förnuftigt att låta barnet göra sådant som han eller hon tycker om under ocklusionsbehandlingen. Det kan till exempel vara att titta på barnprogram eller spela spel på surfplatta.

När ocklusionsbehandlingen börjar fungera är det bra om barnet varierar sin sysselsättning, det vill säga gör något annat än tittar på surfplattan eller i mobilen.

Barnet är långa dagar på daghemmet och är på kvällarna så trött att ocklusionsbehandlingen inte lyckas. Hur får vi ocklusionsbehandlingen att lyckas när vardagen är så stressig?

Det är bra att genomföra ocklusionsbehandlingen tillsammans med daghemmet. Ocklusionsbehandlingen kan göras till en rutin som passar den egna familjens vardag. Det är klokast att genomföra ocklusionsbehandlingen när barnet är som piggast.

Ocklusionsbehandlingen lyckas vanligtvis bäst i samarbete med daghemmet. Barnet kan få en täcklapp redan hemma på väg till daghemmet. Tillsammans med daghemspersonalen kan man komma överens om ett lämpligt klockslag när lappen kan avlägsnas.

På daghemmet går ocklusionsbehandlingen ofta bra eftersom lek och att göra saker tillsammans hjälper att glömma lappens existens.

För mitt barn har ordinerats 4 timmar ocklusionsbehandling per dag. Kan man dela upp ocklusionsbehandlingen?

Man strävar ofta att genomföra ocklusionsbehandlingen utan avbrott. Om detta inte är möjligt kan man dela timantalet till exempel i två delar. Då kan ocklusionsbehandlingen genomföras under till exempel två timmar på morgonen och två timmar på eftermiddagen eller kvällen.

Mitt barn har en täcklapp och dess plåsteryta irriterar huden. Finns det en annan typ av täcklappar?

Täcklappar med plåsteryta

Det finns till exempel olika fabrikat av täcklappar med plåsteryta. Det är bra att prova först ett annat fabrikat av täcklapp. Lappen som fästs med plåster är bäst på att stödja en lyckad ocklusionsbehandling eftersom det är ganska omöjligt för ett barn att försöka kika från sidan.

Täcklappar av tyg

Det finns också täcklappar av tyg som fästs på glasögonen. Man måste kontrollera att tygtäcklappen är särskilt planerad för ocklusionsbehandling. De så kallade sjörövarlapparna är vanligtvis inte tillräckligt täckande.

För det andra måste en vuxen kontrollera att tygtäcklappen sitter på plats och att barnet inte kan kika från sidan.

Man kan köpa täcklappar på många olika ställen

Täcklappar kan köpas hos optiker, apotek eller på webben. Bra sökord för att söka efter täcklappar är t.ex. täcklapp, amblyopia eye patch eller krafty patches.

Uppdaterad 28.11.2019