Gå till sidans innehåll

Körsynskrav

I förordningen om körhälsa delas förare in i två grupper på basis av körkortskategorierna. Körsynskraven är lite annorlunda i dessa grupper.

Enligt körkortslagen ska den binokulära synskärpan i grupp 1* (lätt trafik, t.ex. personbil, moped, motorcykel och traktor) vara minst 0,5 undersökt med bästa aktuella glasögonkorrigering, vilket motsvarar cirka hälften av den normala synskärpan (1,0).

I grupp 2** (tung trafik och yrkestrafik, t.ex. lastbil och buss samt taxi) ska synskärpan vara minst 0,8 på det starkare ögat och 0,1 på det svagare.

Dessutom definieras i lagstiftningen omfattningen av det perifera synfältet och i mitten av ögonens gemensamma synfält får inte förekomma synfältsbortfall.

Då man bedömer körsynen ska man dessutom ta i beaktande flera andra faktorer som påverkar synen, exempelvis mörkerseendets svaghet, bländning och dubbelseende samt andra sjukdomar än ögonsjukdomar, till exempel neurologiska sjukdomar. När det gäller tung trafik ställs även gränser för högsta tillåtna glasögonkorrigering.

Förargrupper

* Grupp 1 (kategorier M, AM, A1, A2, A, B, BE, T, LT): Motorcykel, person-/paketbil, fordonskombination som dras av personbil, traktor, moped

** Grupp 2 (kategorier C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E): Lastbil, buss och deras fordonskombinationer, taxi och invalidtaxi (även vid innehav av B-körkort)

Video: körsyn och trafik (på finska)

Uppdaterad 22.6.2022