Gå till sidans innehåll

Ögontryck

Vätskecirkulationen inuti ögat ger upphov till ögontrycket och upprätthåller ögats uppbyggnad. Ögontrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). Uppföljning av ögontrycket är särskilt relevant i uppföljningen och behandlingen av glaukom.

Ögat upprätthåller sin form tack vare sitt inre tryck. Den största delen av ögats inre utgörs av den geléaktiga glaskroppen, men i främre delen av ögat finns en klar vätska, kammarvätska, som hela tiden produceras och rinner ut. Det är ögontrycket som upprätthåller den här balansen i vätskecirkulationen.  

Normalt ögontryck

Trycket i ögat mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) från ögats yta med olika instrument. Statistiskt sett varierar ett ”normalt” ögontryck mellan 10 och 22 mmHG, och är i genomsnitt 15 mmHg. Trycket kan vara högre eller lägre än det här också i ett friskt öga. Ögontrycket kan vara för lågt enbart i särskilda situationer, till exempel efter en ögonoperation. Det finns i allmänhet inga synliga orsaker till högt ögontryck, utan det anses bero på att avflödet av kammarvätskan i ögat har försvårats. Vissa ögonsjukdomar eller läkemedel höjer också trycket i ögat. Ett klart förhöjt ögontryck är en riskfaktor för glaukom.  

Glaukom och ögontryck

Glaukom är en framskridande sjukdom i synnerven, där ögontrycket har en betydande roll. Glaukom kan ändå inte diagnostiseras enbart genom tryckmätning av ögat. Även om ett högt ögontryck är en riskfaktor för glaukom har upp till hälften av glaukompatienterna ett ögontryck som statistiskt sett håller sig inom normalvärdet, alltså 21 mmHg. Å andra sidan får ungefär 90 procent av dem som har ett ögontryck på 22–30 mmHg inte glaukom. Om trycket upprepade gånger är 30 mmHg eller högre inleds i regel behandling av ögontrycket, även om ögontrycket inte skulle ha skadat synnerven. Vad som är ett lämplig ögontryck är mycket individuellt. Ett friskt öga kan väl ha ett tryck på 25 mmHg medan 15 mmHg kan vara för högt vid lågtrycksglaukom eller långt framskridet glaukom.  

Uppdaterad 21.11.2019