Gå till sidans innehåll

Elektroretinogram (ERG-undersökning)

Med hjälp av ett elektroretinogram (ERG) utreds den elektriska aktiviteten i ögats näthinna.

Vid en ERG-undersökning mäter man den elektriska potentialen som en ljusstimulans får till stånd i näthinnans receptorer. Responsen i stav- och tappcellerna registreras separat. Normala undersökningsgrunder är oförklarlig synnedsättning och misstanke och undersökning av ärftliga näthinnesjukdomar.

Tvätta gärna ansiktet före undersökningen och undvik ögonmakeup. Vid undersökningen används ögondroppar som vidgar pupillerna, varvid det är säkrast att använda kollektivtrafik. Det kan vara bra att ta med sig solglasögon med tanke på bländningen som ögondropparna kan orsaka.

Undersökningen varar cirka en timme. I början av undersökningen rengörs huden och elektroder fästs med plåster. Sedan vidgas pupillerna med ögondroppar. Innan undersökningen inleds ska den som undersöks vänja sig vid mörker genom att vistas 30 minuter i ett mörkt rum med röd belysning. Efter detta bedövas ögonens hornhinnor med ögondroppar och på ögonen placeras kontaktlinsliknande givare till ERG-apparaten.

Under undersökningen sitter personen på en stol så att hakan stöds av undersökningsapparaten. Samtidigt ber man personen se mot ljuset inuti apparaten. Ljuskällan avger enskilda blinkningar och blinkningar i serie som orsakar ett intryck som registreras på näthinnan. Undersökningen är smärtfri, men givarna som är i form av kontaktlinser kan kännas en aning obekväma.

Bedövningsdropparnas effekt varar cirka en timme. Under denna tid bör man undvika att gnugga ögonen. Efter undersökningen kan ögonen vara röda och rinna lite. Detta går vanligtvis över av sig självt.

En läkare vid avdelningen för klinisk neurofysiologi ger ett undersökningsutlåtande som sänds till den avdelning eller poliklinik som begärt undersökningen.

Uppdaterad 26.11.2019