Gå till sidans innehåll

Förhöjt blodtryck och ögon under graviditeten

Cirkulationsproblem orsakade av förhöjt blodtryck kan orsaka förändringar i ögats näthinna.

Den gravida kvinnans blodtryck kontrolleras vid varje besök på mödrarådgivningen för att upptäcka eventuella förhöjningar. Förhöjt blodtryck ökar risken för förändringar i näthinnan och preeklampsi, dvs. havandeskapsförgiftning.

De mest sannolika förändringarna i näthinnan inträffar när det diastoliska trycket, dvs. det undre trycket, är över 100 mmHg och det systoliska trycket, dvs. det övre trycket, är över 150 mmHg. Ett förhöjt obehandlat eller dåligt behandlat blodtryck kan orsaka svullnad i det centrala synområdet, makula, och leda till en näthinnesjukdom.

En näthinnesjukdom som beror på förhöjt blodtryck kan orsaka kärlförändringar, blödningar, näthinnesvullnad och infarkter i näthinnans nervlager, som kan visa sig som synrubbningar, såsom synfältsbortfall, dubbelseende, nedsatt synskärpa och ljusblixtar.

Uppdaterad 11.4.2023