Gå till sidans innehåll

Digital fotografering av ögat

Det är möjligt att ta digitala bilder av såväl ögonbottnen genom en vidgad pupill som ögats främre strukturer.

Ögonbottenfotografering

Ögonbottenfotografering används till exempel vid diagnosticering och uppföljning av diabetesrelaterad ögonsjukdom och glaukom. Det är möjligt att med en digital ögonbottenkamera ta olika svartvita bilder eller färgbilder av ögonbottnen då man följer upp sjukdomen och bedömer behandlingsbehovet.

Innan bilderna tas droppar man i ögat eller ögonen ögondroppar som vidgar pupillerna. Det tar vanligtvis cirka en halv timme för att dropparna ska börja verka och bilderna kan tas. Fotograferingen är smärtfri, men kamerans skarpa blixt bländar ögat för några minuter.

Ögondroppar som vidgar pupillen kan göra närseendet grumligt och försvaga körseendet. På grund av detta är det genast efter fotograferingen säkrast att använda kollektivtrafik.

Fotografering av främre delarna

Ögats främre delar fotograferas för uppföljning av sjukdomar i ögonlocken, ögats bindhinna och hornhinnan. Då man tar bild av ögats yta använder man vanligtvis inte droppar som vidgar pupillerna. Fotograferingen kan göras med antingen en systemkamera eller mikroskopkamera.

Uppdaterad 14.8.2018