Gå till sidans innehåll

Optisk koherenstomografi (OCT)

Med hjälp av optisk koherenstomografi (OCT= Optical Coherence Tomography) undersöker man de olika skikten i ögats uppbyggnad.

Infraröd bild och tvärsnittsbild (OCT-snitt) av den centrala delen av näthinnan, dvs. gula fläcken, på vänster öga i friskt tillstånd.
Infraröd bild och tvärsnittsbild (OCT-snitt) av den centrala delen av näthinnan på vänster öga i svullet tillstånd.

Av snittbilder framgår ögonbottnens olika skikt

Med hjälp av optisk koherenstomografi undersöker man de olika skikten i ögats uppbyggnad, i synnerhet i näthinnan (t.ex. åldersdegeneration) och i synnerven (t.ex. glaukom). Det är även möjligt att följa upp sjukdomar på ögats yta med hjälp av optisk koherenstomografi.

OCT av neurofibriller

OCT-undersökning av neurofibriller används då man undersöker synnervens ände som ligger i ögonbottnen. Undersökningen används för att diagnosticera och följa upp glaukom.

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt inför undersökningen. Även om pupillerna vanligtvis inte behöver vidgas för optisk koherenstomografi, har det visat sig att det ibland är nödvändigt att använda droppar som vidgar pupillerna. Undersökningen är smärtfri och tar några minuter.

Uppdaterad 26.11.2019