Gå till sidans innehåll

Behandling av tumörer och förändringar i ögonlocken

Uppföljningen och behandlingen av förändringar och tumörer på ögonlocken beror på huruvida det är fråga om en godartad eller en elakartad förändring. Den primära behandlingen av ögonlocksblåsor är regelbunden värmebehandling och rengöring av ögonlockskanterna som görs hemma.

Ögonlocksblåsa

Av ögonlocksblåsorna läker merparten av sig själva inom sex månader.

Den primära behandlingen av ögonlocksblåsor är värmebehandling hemma av området kring ögonlocket i fem minuter åt gången, två gånger per dag. Ögonlockskanterna ska rengöras noggrant. Allmänläkaren eller öppenvårdens ögonläkare kan även ordinera medicinsk salva, som vanligtvis lugnar ned ögonlocksblåsan. Om besväret är långvarigt, kan man besluta om operationsbehandling av ögonlocksblåsan.

Godartade ögonlocksförändringar

Tillväxten av godartade ögonlocksförändringar kan följas upp eller om de stör ögonlockets funktion eller täcker för synfältet kan de även avlägsnas genom operation.

Elakartade tumörer på ögonlock

Den primära behandlingen av elakartade tumörer på ögonlock är operation.

Operationsbehandling

Avlägsnande av tumörer i området kring ögonlocken görs av ögonläkare, eftersom en felaktig teknik vid borttagandet kan orsaka besvärliga funktionsstörningar i ögonlocken och därigenom skada också själva ögat.

Om diagnosen är osäker och avlägsnandet kräver en stor korrigeringsoperation, kan man ta en biopsi på tumören innan den tas bort helt. Alla borttagna tumörer som kan vara elakartade skickas för undersökning till patologen för diagnosticering och bedömning av om resektionen var fullständig.

I vissa fall behandlas tumören med frys- eller kryobehandling eller medicinsk salva i stället för kirurgi.

Uppdaterad 23.8.2023