Gå till sidans innehåll

Blödning i glaskroppen

Blödning i glaskroppen avser en blödning i ögat som rinner in i den geléaktiga glaskroppen.

Glaskroppsblödning orsakar vanligtvis en smärtfri suddighet i synfältet på ena ögat, vilket ofta beskrivs med termen "sotfall".

Blödning i glaskroppen kan bero på en ruptur på näthinnan eller en ögonbottensjukdom.

Vanligtvis är glaskroppen klar och ljuset lyser genom den till näthinnan. Blödning i glaskroppen är tämligen vanligt och kan orsakas av flera olika skäl, varav de vanligaste är näthinnerupturer eller brustna blodkärl på grund av glaskroppsavlossning, ett blodkärl brister i ögonbotten (till exempel nybildning av blodkärl som orsakats av en diabetesrelaterad näthinnesjukdom), ögonskada och blödning från intilliggande vävnad till glaskroppsutrymmet.

Symptom och diagnos

Rikligt med svarta prickar i synfältet

Blödning i glaskroppen orsakar en vanligtvis smärtfri dimsyn i ögats synfält, som vanligen beskrivs med termen ”svarta prickar” och som betyder att det i synfältet rör sig rikliga mängder grumlingar. Dessa grumlingar kan öka på kort tid då blödningen fortgår.

Man ser ofta dåligt genom grumlingar som orsakats av blod, de är mörka eller röda och om blödningen är riklig förhindrar den ljus från att komma till näthinnan och synskärpan kan försämras också väldigt mycket. Tyngdkraften gör så att blodet trycks nedåt i glaskroppen och på grund av detta kan synskärpan variera efter ställning.

Blödning i glaskroppen diagnosticeras av ögonläkare

Om det finns skäl att misstänka blödning i glaskroppen, krävs det undersökningar utförda av ögonläkare. Om man inte kan se ögonbotten med mikroskop, undersöks den med ultraljud, varvid man kan bedöma skicket på glaskroppen och näthinnan.

Uppföljning och behandling

Det kan ta flera veckor innan blödningen försvinner

En blödning i glaskroppen försvinner så sakteligen inifrån ögat, såvida blödningen inte uppstår på nytt. Det kan ta flera veckor eller till och med månader innan blödningen försvinner. Om man konstaterar att operation inte krävs, hänvisas patienten oftast till att vila i sittande eller halvsittande ställning. Det är vanligtvis inte nödvändigt att på grund av blödning i glaskroppen pausa intag av läkemedel som påverkar koaguleringen av blodet.

Behandlingen avgörs individuellt

En mycket långvarig blödning i glaskroppen kan orsaka problem med ögontrycket eller att det inuti ögat uppstår ärrvävnad. Om den bakomliggande orsaken till blödningen är en ruptur på näthinnan, näthinneavlossning eller om blödningen inte försvinner inom en normal tidsperiod, kan man operera bort glaskroppen från ögat, det vill säga göra en vitrektomi.

Uppdaterad 17.8.2023