Gå till sidans innehåll

Tårkörtelinflammation och tårsäcksinflammation

Om du misstänker tårkörtel- eller tårsäcksinflammation, ska du uppsöka läkare. Symptomen består av smärtor och svullnad antingen kring tårkörteln eller tårsäcken.

Inflammation i tårkörteln är ovanligt. Den orsakar svullnad, smärtor och rödhet i området kring tårkörteln. Ibland kan tårvätskan som utsöndras från körteln vara varig. En plötslig inflammation är vanligtvis ensidig och den orsakas av virus och bakterier.

Inflammation i tårsäcken är vanligare än det ovan nämnda. Den orsakar smärtor och svullnad kring tårsäcken, vid näsroten. Inflammationen är vanligtvis en följd av en blockering i tårkanalen.

Om du misstänker tårkörtel- eller tårsäcksinflammation, ska du uppsöka läkare. Den primära behandlingen då är i många fall en antibiotikakur. Särskilt återkommande tårsäcksinflammationer och långvariga blockeringar av tårkanaler kräver ofta operationsbehandling.

Tårkanalernas uppbyggnad och uppkomsten av tårar

Tårar bildas i tårkörtlarna (1). Tårvätskan avlägsnas via tårpunkterna till tårkanalerna (2) och tårsäcken (3).

Tårar bildas i tårkörtlar som finns i ögonhålan (1). Tårvätskan sprids sedan därifrån till att skydda ögats synliga delar. Tårvätskan leds bort via tårpunkterna till tårkanalerna (5) och därifrån vidare till tårsäckarna (6) och sedan till näsgångarna.

Uppdaterad 23.8.2023