Gå till sidans innehåll

Bindhinneinflammation

Bindhinneinflammation, det vill säga konjunktivit, kallas även för vanlig ögoninflammation. Bindhinneinflammation är oftast förknippad med tydligt varande i ögat. Ögoninflammation kräver inte alltid behandling med antibiotika.

Ögats bindhinna är den enhetliga, plastfilmsaktiga och genomskinliga konstruktionen som täcker den inre ytan av ögonlocken och ögonvitan.

Symptom

Ett symptom på bindhinneinflammation i ögat är att det varar, vilket kan leda till att ögonlocken är ihopklistrade på morgonen. Dessutom är bindhinnan som täcker ögonvitan röd och det kan kännas som om det är skräp i ögat och det kan svida. Synskärpan är normal, även om varet tidvis kan orsaka suddig syn.

Influensa kan orsaka bindhinneinflammation

Förutom snuva och hosta kan bindhinneinflammation i ögat förekomma i samband med luftvägsinfektion. Hos barn i förskoleåldern är ögoninflammation ofta förknippat med virus som orsakar förkylning och feber. Ögonen blir röda och det kan rinna klar vätska ur dem. Ögoninflammationen lugnar ned sig av sig själv vanligtvis inom några dagar.

Allergiska inflammationssymptom

Vid allergisk bindhinneinflammation är ett vanligt symptom att det kliar och bindhinnan kan vara såväl röd som kraftigt svullen i likhet med en vattenblåsa. Vid allergisk bindhinneinflammation förekommer ofta även andra allergiska symptom, såsom att det rinner klar vätska från näsan, långvarig rethosta och atopiska utslag.

Egenvård

Det viktiga vid bindhinneinflammation är att rengöra ögonen flera gånger per dag och på så sätt avlägsna allt synligt var genom att skölja med varmt vatten.

Barns ögon kan man rengöra till exempel genom att torka av dem med bomullsrondeller fuktade med vatten från den yttre ögonvrån till den inre. Efter varje avtorkning ska man använda en ny bomullsrondell.

Att förhindra bindhinneinflammation som orsakats av virus från att smitta till andra personer gör man med god handhygien.

Vid allergisk bindhinneinflammation förebyggs och behandlas symptomen genom att använda ögondroppar avsedda för behandling av allergier, som även finns att köpa receptfritt på apotek. Ibland kan ögondropparna orsaka att ögonen torkar och att det känns som om man har skräp i ögonen. Då bör man komplettera behandlingen med fuktgivande ögondroppar.

Antibiotika i form av ögondroppar eller -salva kan påskynda läkningen av bindhinneinflammation.

Uppdaterad 17.8.2023