Gå till sidans innehåll

Vad är torra ögon?

Med torra ögon avses att ögats yta torkar och de symptom som detta ger upphov till. Torra ögon beror antingen på för låg produktion eller för hög avdunstning av tårvätskan.

Tårvätskan ska fördelas jämnt över ögats yta och fördelningen sköts om av ögonlocken och tillräckligt täta blinkningar. Vid arbete som kräver noggrann syn, till exempel läsning, TV-tittande eller arbete vid bildskärm, minskar antalet blinkningar, vilket ökar avdunstningen av tårvätska och kan orsaka symptom på torra ögon.

Ökad avdunstning av tårvätska kan även orsakas av maskinell ventilation, blåsig och torr luft samt drag, hög lufttemperatur och tobaksrök. Om ögonlocken inte stängs ordentligt till exempel på grund av att ögonlocket är felställt eller drabbat av en sjukdom, avdunstar tårvätskan kontinuerligt mer än normalt. Hos en del människor stängs inte ögonlocken helt när de sover och när man sover blinkar man heller inte, vilket kan leda till att ögats yta torkar.

Sjukdomar och läkemedel kan torka ut ögat

Torra ögon kan orsakas av flera olika sjukdomar och läkemedelsbehandlingar. Till exempel kan diabetes, Sjögrens syndrom, atopi, rosacea och hypotyreos orsaka och förvärra torra ögon.

Av läkemedel kan ytorna på ögonen torkas ut av bland annat behandlingar med vätskedrivande preparat och betablockerare, isotretinoin (läkemedel mot akne), många antihistaminer och ögontrycksläkemedel. Laserbehandlingar som ändrar ögats brytningsförmåga är ofta förknippade med förvärrade symptom på torra ögon.

Hur bildas tårvätska?

Det ska hela tiden finnas tårvätska på ögonytan som skyddar, smörjer och ger ytan näring . Tårvätska är en kombination av vattenaktiga, slemmiga och feta komponenter.

Den vattenaktiga vätskan bildas i tårkörtlarna som ligger i höjd med ögonhålans övre kant, slemmet bildas i bindhinnans slemkörtlar som finns på ögats yta och fettet kommer till tårvätskan genom öppningarna i de så kallade Meiboms körtlar, som öppnas mot kanten av ögonlocket. Vilken obalans som helst mellan dessa tre komponenter kan leda till torra ögon.

Uppdaterad 17.8.2023