Gå till sidans innehåll

Operationsbehandling av glaukom

Om man med laser- eller läkemedelsbehandling inte lyckas sänka ögontrycket tillräckligt måste en glaukomoperation genomföras. Det finns olika typer av glaukomoperationer och operationerna utförs nästan alltid under lokalbedövning.

Vid tryckoperation uppskattas hotet som sjukdomen utgör vara större än eventuella risker förknippade med ingreppet.

Olika glaukomoperationer

Det finns olika typer av glaukomoperationer. Syftet med dem alla är att förbättra utflödet av vätska från ögat och därigenom sänka ögontrycket. Operationerna utförs nästan alltid under lokalbedövning.

Kirurgen väljer alltid den bäst lämpade operationsmetoden för den aktuella situationen utifrån typen av glaukom, sjukdomens svårighetsgrad, ögats uppbyggnad och flera andra faktorer, såsom patientens ålder, allmäntillstånd och andra sjukdomar.

Diodlaserbehandling

Diodlaserbehandling blir nödvändig då man inte lyckas sänka trycket tillräckligt med sedvanliga laser- och läkemedelsbehandlingar och när det inte är möjligt att utföra en tryckoperation som penetrerar ögats yta eller prognosen för ett sådant ingrepp är dålig.

Vid de vanligaste operationerna (djup sklerektomi och trabekulektomi) görs en klaff i den vita senhinnan och ett spår under den utmed vilken vätskan flödar inifrån ögat under bindhinnan.

Vid röroperation sätts ett silikonrör in i ögat genom vilket vätskan flödar till en silikonskiva på ögats yta.

Utöver dessa operationer finns olika, modernare tekniker där riskerna är mindre, men där den trycksänkande effekten kan vara mindre.

Efter ingreppet är synförmågan sämre än före ingreppet och återställs inom några dagar eller veckor. Det bör observeras att målet med tryckoperationen är att bevara den befintliga synförmågan, inte förbättra den. I vissa fall behöver glasögonen förnyas efter operationen.

Genast efter operationen kan ögontrycket tillfälligt vara antingen för högt eller för lågt. Trycket stabiliseras så sakteligen inom några dagar eller veckor. Efter operationen krävs flera kontrollbesök på polikliniken och i samband med dessa görs vid behov små ingrepp. Detta är en vital del av behandlingen för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Efter operationen år patienten inte krysta eller anstränga sig, bada bastu, simma eller använda ögonmakeup. Läkaren skriver sjukintyg för cirka fyra veckor, varefter patienten får nya anvisningar för fortsatt vård.

Kirurgen ger anvisningar om användningen av trycksänkande läkemedel och när de eventuellt ska fasas ut.

Vid ingreppet penetreras inte ögats yta, utan efter bedövning riktas laserenergin genom den vita senhinnan från flera olika punkter. Med hjälp av laserärren strävar man efter att sänka trycket i ögat genom att minska bildningen av vätska inne i vävnaden i ögat som producerar den (strålkroppen). Inga ärr blir kvar på ögats yta.

Under tiden som bedövningsmedlet verkar stängs inte ögat ordentligt, därför täcks ögat efter ingreppet. Tills ögat rör sig och stängs lönar det sig att sätta rikligt med fuktande ögondroppar i ögat.

Ögontrycket sjunker vanligtvis inte genast och kan till och med öka tillfälligt efter ingreppet. Tryckmediciner ska användas i enlighet med läkarens anvisningar.

Uppdaterad 10.8.2023