Gå till sidans innehåll

Behandling av åldersbetingad makuladegeneration

Den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration går att behandla aktivt genom att sträva efter att förbättra eller bevara den befintliga synförmågan.

Det finns inte någon behandling för den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration. Rökfrihet, vissa vitaminer och antioxidanter kan bromsa sjukdomsförloppet.

För den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration finns ingen permanent förbättrande behandling. Hos en del patienter kan man dock sträva efter att bromsa sjukdomsförloppet genom läkemedelsbehandlingar i form av injektioner i ögat, det vill säga injektionsbehandling, behandling med laserbränning eller ljusaktiverad laserbehandling (fotodynamisk terapi). I en del av fallen bromsas sjukdomsförloppet och synen förblir oförändrad eller till och med bättre.

Merparten av ögonen behandlas regelbundet med injektionsbehandling. Laserbehandlingsmetoderna lämpar sig endast för behandling av vissa specialtyper av våt åldersbetingad makuladegeneration.

Behandling med laserbränning sker polikliniskt och i praktiken är det ett smärtfritt ingrepp. Med laserljuset strävar man efter att eliminera blodkärl från gula fläcken som blöder samt orsakar svullnad och vävnadsförändringar.

Pupillen utvidgas, ögonytan bedövas och en lins sätts på den genom vilken laserljuset styrs till området som ska behandlas. Ingreppet utförs med en apparat som påminner om ett mikroskop, vilket innebär att patientens ställning är densamma som vid en undersökning.

Efter ingreppet är ögat ljuskänsligt i cirka en halvtimme och därför bör man ta med sig solglasögon.

Behandlingsresultaten blir vanligtvis klara inom några månader från ingreppet.

Injektionsbehandling i ögat är en snabb och vanligtvis smärtfri åtgärd med vilken man strävar efter att förbättra eller bevara patientens befintliga synförmåga.

Vårdplan

Vården bestäms alltid individuellt med hänsyn till patientens tillstånd. I den här artikeln beskrivs behandlingen med injektioner i glaskroppen allmänt.

Injektioner i glaskroppen ges vanligtvis till en början i serier om tre injektioner med en månads mellanrum. Om patienten svarar väl på läkemedlet kan man förlänga injektionsintervallet eller följa upp sjukdomens status. Efter injektionsserien utvärderas situationen baserat på undersökningar. Många gånger tar injektionsbehandlingen inklusive vårdperioder och uppföljningar flera år, under vilka det krävs otaliga läkemedelsinjektioner i behandlingen. Ju tidigare man inleder behandlingen efter att diagnosen har ställts, desto bättre effekt har den.

Ingreppsförloppet

En liten mängd tillväxtfaktorhämmare (anti-VEGF), vars syfte är att torka ut blodkärlen i gula fläcken som orsakar svullnaden. Ingreppet görs polikliniskt och även om själva injektionsbesöket tar endast cirka 10-20 minuter bör man reservera en timme för besöket. Injektionen i glaskroppen ges under lokalbedövning och orsakar inte någon nämnvärd smärta.

Efter ingreppet

Patienten ges noggranna anvisningar av den vårdande enheten. Utskrivning sker genast efter ingreppet, även om synen kan vara grumlig på grund av läkemedlet som rör sig i glaskroppen, små luftbubblor eller fukt- eller antibiotikakrämen som har satts i ögat. Det är förbjudet att köra bil genast efter ingreppet.

Du får inte vidröra eller fukta ögat under de 2–3 första dygnen och undvik att gnugga ögonen i en vecka. Dessutom rekommenderas det att du undviker ansträngning och bastubad under de tre första dygnen. En risk med behandlingen är inflammation inne i ögat, vilken är en ovanlig, men allvarlig bieffekt. På grund av inflammationsrisken kan injektionsbehandlingen inte ges om patienten har en varande ögoninflammation.

Ljusaktiverad laserbehandling, det vill säga fotodynamisk behandling (PDT) är ett polikliniskt ingrepp med vilket man strävar efter att eliminera blodkärl från gula fläcken som blöder samt orsakar svullnad och vävnadsförändringar.

Ingreppsförloppet

Före själva laseringreppet utvidgas pupillen och patienten ges intravenöst läkemedlet verteporfin, som gör ögat ljuskänsligt.

Ögats yta bedövas med droppar och en lins sätts på den genom vilken laserljuset styrs till området som ska behandlas. Laserbehandling som riktas till ögonbotten eliminerar nybildade blodkärl och förhindrar att degenerationen förvärras. Efter ingreppet är ögat ljuskänsligt i cirka en halvtimme. Ingreppet utförs med mikroskop, vilket innebär att patientens ställning är densamma som vid en undersökning.

Efter ingreppet

En patient som har fått verteporfin får på grund av hudens ljuskänslighet inte utsätta sig för direkt solljus och inte heller halogenlampor på två dygn. Detta innebär att man till ingreppsbesöket bör ta med sig täckande kläder samt solglasögon.

Behandlingsresultaten blir vanligtvis klara inom cirka tre månader från ingreppet.