Gå till sidans innehåll

Inflammation i ögonlockskanten

Vid inflammation i ögonlockskanten kan ögat klia, rinna och ögonlocken kan bli röda. Inflammation i ögonlockskanten ökar risken för tilltäppning av ögonlockets körtlar, varför långsiktig behandling är viktig.

Inflammation i ögonlockskanten i det högra ögat
Inflammation i ögonlockskanten i det högra ögat

Kronisk inflammation i ögonlockskanten är ett vanligt besvär, vars huvudsakliga symtom inkluderar rodnad, klåda och sekretion från ögonlocken, torra ögon och möjligtvis tårflöde. Symtomen är vanligtvis värst på morgonen och deras svårighetsgrad varierar. Bakterier och jästsvampar trivs lätt i den inflammerade ögonlockskanten, vilket upprätthåller inflammationen och irriterar ögat. Om körtlar längs ögonlockskanten blir tilltäppta och inflammerade kan smärtsamma, röda knölar eller stylos och ögonlocksblåsor bildas. Kronisk inflammation i ögonlockskanten kan vara förknippad med andra hudproblem, till exempel atopi, akne eller rosacea. Ögonlockskanten har med många meibomska körtlar, som öppnar sig mot ögonfransarna på insidan av ögonlocket. Vid kronisk ögonlocksinflammation blockeras dessa körtlar, vilket leder till otillräcklig utsöndring av fett i tårvätskan och ökad avdunstning av tårvätska. Nedsatt funktion hos de meibomska körtlarna i samband med kronisk ögonlocksinflammation är den vanligaste orsaken till symtom på torra ögon. Långvarig behandling av kronisk ögonlocksinflammation är viktig, eftersom inflammationen i värsta fall kan leda till permanenta förändringar i ögonlocken och ögats yta. Lyckligtvis är tillståndet hos de flesta människor milt och orsakar inte permanenta skador.

Kronisk inflammation i ögonlockskanten är ett långvarig sjukdom. Långsiktig och regelbunden egenvård är avgörande för att lugna inflammationen och minska symtomen.

Det finns ingen behandling som helt botar ögonlocksinflammation. Målet med behandlingen är att kontrollera den inflammatoriska situationen och förhindra att sjukdomen förvärras. Sjukdomsförloppet går ofta i vågor och symtomen kan utebli under långa perioder.

Hörnstenen i behandlingen är regelbunden värmebehandling och rengöring av ögonlockskanterna. Ibland behövs även antiinflammatorisk medicinering. Det lönar sig att använda fuktdroppar utan konserveringsmedel regelbundet, eftersom de sköljer bort inflammationsfaktorerna från ögats yta och vårdar ögats yta. Om inflammationen är förknippad med en hudsjukdom är det viktigt att den behandlas väl.

  1. Håll värmebadet på ögonlocken i 3 minuter för att mjuka upp fettet i de meibomska körtlarna. Använd till exempel en ren frottéhandduk som är doppad i varmt vatten och som är vriden torr, ren värmedyna eller en ren Minigrip-påse som innehåller varmt vatten. Behandlingen kan effektiveras genom att värma och rengöra ett öga åt gången, vilket gör att ögonlocket inte hinner svalna.

  2. Tvätta händerna. Töm de täppta och inflammerade körtlarna från sekretet genom att pressa ögonlockskanterna mot ögongloben med ett rent finger eller en bomullspinne. Tryck fingret eller en bomullspinne från ögonlocket mot ögongloben i några sekunder för att tömma de meibomska körtlarna. För att förbättra behandlingen kan du massera körtlarna för att tömma dem. Gör detta genom att rulla det övre ögonlocket över hela bredden på fingret från toppen till botten och det nedre ögonlocket från botten till toppen, ända fram till ögonlockskanten. Gör detta för både de övre och nedre ögonlocken på båda ögonen.

  3. Rengör ögonlockskanterna. Fukta en ren bomullspinne med kranvatten. Torka av övre och undre ögonlockskanter och basen av ögonfransarna hela vägen. Utför liknande rengöring även på det andra ögat med en annan ren bomullspinne. Du kan också använda lokala behandlingsprodukter som finns på apoteket för rengöringen.

  4. Om läkaren har ordinerat ögonsalva eller ögondroppar, ska de appliceras på ögonlockskanten efter rengöringen. Ögonsalvan eller ögondropparna ska pumpas ut på spetsen av en ren bomullspinne och appliceras sedan på ögonlockskanten.

Uppdaterad 31.1.2023