Gå till sidans innehåll

Symptom, diagnosticering och uppföljning av epitelial basalmembrandystrofi EBMD

Svårighetsgraden av och symptomen på epitelial basalmembrandystrofi EBMD varierar. Patienten kan vara symptomfri eller ha en känsla av torrhet och att det skaver i ögat samt uppleva försämrad synskärpa. I svåra fall krävs regelbunden uppföljning hos ögonläkare.

Symptom

Symptomen hos EBMD-patienter kan vara försämrad synskärpa och bildkvalitet på grund av ojämnheter på ögonytan. Ögat kan även ha en skavande och torr känsla.

Diagnosticering

En ögonläkare diagnosticerar EBMD med hjälp av en mikroskopundersökning som görs på mottagningen. Man kan även ta en kartbild (topografi, tomografi) av hornhinnan som klargör dess form och ojämnheter på ytan. Undersökningarna är smärtfria för patienten. EBMD kallas ofta för MDF-dystrofi, vilket återspeglar vanliga fynd som görs vid mikroskopundersökningen hos ögonläkaren. Förkortningen MDF kommer från orden Map (karta) – Dot (fläck) - Fingerprint (fingeravtryck). Hos dessa patienter kan man också på ytan av hornhinnan se mönsterförändringar som påminner om kartformer, fläckar eller fingeravtryck. Diagnosen görs också baserat på dessa fynd.

Uppföljning

Uppföljningen av EBMD-dystrofi beror på sjukdomens svårighetsgrad och de symptom som patienten upplever. Uppföljningen i ett symptomfritt tillstånd kan ske i form av egen uppföljning och vid behov genom hälsoundersökningar på en läkarmottagning. I svårare situationer sker uppföljningen regelbundet på en läkarmottagning.

Uppdaterad 17.8.2023