Gå till sidans innehåll

Behandling av makulahål

Behandlingen av makulahål är en dagkirurgisk ögonoperation.

Operationsbehandling

Operationen görs under lokalbedövning och dagkirurgiskt för dem som bor i närheten av sjukhuset (utan behov av övernattning på sjukhuset). Med operationen skapar man förhållanden för hålet att förslutas, vilket sker först under tiden efter operationen.

Under operationen tar man med små instrument som sticks in i ögat först bort glaskroppen för att komma åt ögats skarpa område i ögonbotten. Därefter färgas de åtdragande membranen på näthinneytan och skalas bort runt hålet i ögats skarpa område. På så sätt görs dragningen som håller hålet öppet och som riktas till hålets kanter lösare.

Slutligen fylls glaskroppsutrymmet med gas, som försvinner gradvis inom cirka två veckor. Gasens uppgift är att täcka hålet och förhindra den intraokulära vätskan från att komma till hålet. På det här sättet kan hålkanterna förslutas bakom gasfyllningen. Efter operationen ska den av kirurgen anvisade lägesbehandlingen följas noggrant.

Prognos

Prognosen för synförbättringen beror på hur länge makulahålet har funnits. Ett färskt makulahål försluts med operationsbehandling i fler än 90 procent av fallen och samtidigt förbättras även synen.

I fall där makulahålet är äldre än ett år, kan man inte förvänta sig någon märkbar förbättring av synen.

Vanliga frågor efter operation

Troligtvis finns det ännu gas i synfältet som orsakar synstörningen. Den vanligaste gasen försvinner inom två veckor och därefter borde synen vara bättre.

Ibland försluts inte hålet, varpå symptomen kan kvarstå. Tillståndet klargörs vid efterkontrollen hos ögonläkaren (vanligtvis cirka 3–4 veckor efter operationen).

Enskilda små svarta prickar som svävar i synfältet är inte farliga, men om mängden prickar ökar snabbt eller om de är förknippade med en skugga som dyker upp i kanten av synfältet, finns det skäl att låta undersöka ögat.

Du får läsa även under lägesbehandlingen. Att röra dig utanför hemmet och till exempel gå till affären bör du vänta med till efter lägesbehandlingen. När lägesbehandlingen är klar, kan du leva ditt liv normalt, men motion där du svettas ska du undvika under de två första veckorna. Det är bra att undvika simning i tre veckor.

Användning av fuktgivande droppar rekommenderas. Det bör hållas en paus på en halvtimme mellan användning av fuktgivande droppar och ögondroppar som innehåller läkemedel för att undvika att läkemedlet spolas ut.

Om synförmågan på det ena ögat uppfyller kriterierna för körhälsa får du köra bil när gasen har försvunnit och slutat störa det opererade ögats synfält.

Så mycket som möjligt, till exempel 50 minuter av varje timme. Det går bra att röra sig till köket för att äta och gå på toaletten hemma, men också då bör huvudet lutas i den ordinerade riktningen.

Om ögat har fyllts med gas är det absolut förbjudet att flyga så länge ens lite gas finns kvar i ögat.

Uppdaterad 23.8.2023