Gå till sidans innehåll

Toppig hornhinna

​​​Toppig hornhinna, det vill säga keratokonus, är en sällsynt ögonsjukdom där hornhinnan tunnas ut och buktar koniskt utåt. Hur snabbt keratokonus utvecklas och dess svårighetsgrad varierar. Patienten följs upp av ögonläkare och behandlingen är individuell beroende på sjukdomens svårighetsgrad.