Gå till sidans innehåll

Information om tumörer och förändringar på ögonlock

Flera olika typer av tumörer förekommer på ögonlocken och merparten av dem är godartade. Den primära behandlingen av elakartade tumörer är operation.

Vagel på ett nedre ögonlock
Vagel på ett nedre ögonlock

Godartade tumörer

Flera olika typer av tumörer förekommer på ögonlocken och merparten av dem är godartade. De vanligaste godartade, inflammatoriska förändringarna på ögonlock är ögonlocksblåsor (chalazion), som även kallas för vaglar (hordeolum).

Elakartade tumörer

Av de elakartade tumörerna är de vanligaste basalcellscancer, det vill säga basaliom och de utgör 85–90 procent av alla elakartade ögonlockstumörer. Ett vanligt basaliom är en upphöjd, ljus och ganska hård knöl, vars kanter är upphöjda som en vall. Det kan utvecklas en skorpa på knölen som blöder.

Andra elakartade ögonlockstumörer är skivepitelkarcinom (carcinoma squamocellulare, 5–10 % av fallen), talgkörtelkarcinom (carcinoma sebaceum, 1–5,5 %) och melanom (1 %).

Tecken som pekar på att det är en elakartad tumör är:

  • tumören blir större

  • diffushet

  • förändring av färg eller form

  • blödning från tumören

  • blodkärl som brister eller

  • att det saknas ögonfransar vid tumören.

Uppdaterad 23.8.2023