Gå till sidans innehåll

Symptom, diagnosticering och uppföljning av hornhinneinflammation

Ett öga med hornhinneinflammation, det vill säga keratit, värker ofta kraftigt. Symptomen kan dock vara lindrigare. Uppföljningen av hornhinneinflammation görs av ögonläkare och kan vara i flera månader.

Bild på hornhinneinflammation. Ögat är kraftigt rött och rinner. Dessutom kan ögat vara ljuskänsligt och vara.

Symptom

Hornhinnan är mycket känslig och vid hornhinneinflammation, det vill säga keratit, värker ögat ofta kraftigt. Dessutom är ögat ofta rött och rinner, det kan vara ljuskänsligt och vara.

Om keratiten förekommer i mittendelen av hornhinnan, genom vilken synsinnet sker, kan synen vara märkbart försämrad.

De symptom som patienten upplever varierar beroende på var keratiten är placerad, hur stor den är, vad som orsakat den och ögats känslighet.

Diagnosticering

En ögonläkare diagnosticerar hornhinneinflammation, det vill säga keratit, med hjälp av en mikroskopundersökning som görs på mottagningen.

I det inledande skedet tar man ofta prover på ögat för att utreda orsakerna till sjukdomen.

Också andra ögonsjukdomar kan orsaka symptom som påminner om keratit, varför diagnosticeringen samt planeringen och uppföljningen av behandlingen ska göras av en ögonläkare. Hornhinneinflammation, det vill säga keratit, är en ögonsjukdom som potentiellt kan orsaka blindhet, varför behandlingen av den måste inledas omedelbart.

Uppföljning

Uppföljningen av hornhinneinflammation beror på orsakerna till sjukdomen och sjukdomens svårighetsgrad. Behovet av uppföljning fastställer ögonläkaren alltid individuellt för patienten. Behandlingen och uppföljningen kan fortgå i allt från veckor till månader.

Uppdaterad 17.8.2023