Gå till sidans innehåll

Vad är Fuchs dystrofi?

Fuchs dystrofi är en ärftlig degeneration av hornhinnan, där problemet uppstår i hornhinnans endotel. Hornhinnan kan svullna, vilket kan leda till att patientens synskärpa och bildskärpa försämras. Sjukdomens svårighetsgrad varierar och Fuchs dystrofi kan framskrida långsamt utan att orsaka några besvärande symptom.

Funktionen för hornhinnans endotelskikt försvagat

Problematiken med Fuchs dystrofi ligger i hornhinnans bakre yta, det vill säga i endotelet. Endotelcellernas uppgift är att hålla hornhinnan klar och genomskinlig. De förhindrar hornhinnan från att svullna genom att pumpa bort vätska. Endotelcellerna minskar med åldern hos alla och de återskapas inte.

En patient som lider av Fuchs dystrofi har färre endotelceller än normalt och endotelets funktion är försvagat. I sådana fall kan det ansamlas vätska i hornhinnan, vilket leder till att hornhinnan svullnar. Svullnaden kan orsaka vätskeblåsor på ytan av hornhinnan och om det fortsätter under en längre tid, kan det växa fram ärrvävnad och bildas kärl på hornhinnan. En svullen hronhinna släpper inte igenom ljus ordentligt och patientens synskärpa och bildkvalitet försämras.

Endotelcellernas funktion kan försvagas också av yttre faktorer. Särskilt intraokulär kirurgi ökar minskningen av endotelcellerna.

Vad är en hornhinna?

Hornhinnan är en genomskinlig konstruktion i den främre delen av ögat genom vilken ljuset lyser och gör det möjligt att se. Hornhinnan fungerar även som mekaniskt skydd för ögat. Tjockleken på hornhinnan uppgår endast till cirka 0,5 mm.

Hurdana är de olika skikten i hornhinnan?

Hornhinnan består av fem olika skikt, varav det ytligaste, epitelskiktet återskapas snabbt (1). Under epitelet ligger Bowmanskiktet (2) som inte återskapas, utan som vid skada ersätts med ett ärr. Därefter kommer stromat, det vill säga stödskiktet (3), som utgör större delen av hornhinnans tjocklek. Därefter kommer Descemets membran (4) och underst ligger endotelcellskiktet (5), som inte återskapas och som när det minskar, försämrar synen.

Uppdaterad 17.8.2023