Gå till sidans innehåll

Behandling av epitelial basalmembrandystrofi EBMD

Behandlingen av epitelial basalmembrandystrofi EBMD beror på patientens symptom och sjukdomens svårighetsgrad. I behandlingen betonas patientens egenvård, det vill säga regelbunden fuktbehandling av ögonen, att vårda ögonlocken väl och förebygga ögonskador.

Läkemedelsbehandling

I lindriga former av sjukdomen består behandlingen av regelbunden insmörjning av ögonytan med fuktgivande ögondroppar, -gel och -salva. Fuktpreparatet minskar ytirritationen och förebygger att sår uppstår.

Andra behandlingsformer

Eventuella befintliga sår behandlas med ögonsalva och kompresser som håller ögonlocket stängt eller en terapeutisk kontaktlins. En terapeutisk kontaktlins är en skyddande kontaktlins utan styrka som placeras på ögonytan. Den påverkar inte patientens syn och patienten behöver inte ta bort den själv.

I händelse av sår som inte läker tillräckligt bra, kan man på ögonytan placera skyddande amnionhinna. En amnionhinna är fosterhinna från en placenta som dämpar inflammationen samt främjar läkningen.

Operationsbehandling

I svåra fall där synskärpan har försämrats eller det trots erforderlig fuktbehandling upprepade gånger uppstår sår i ögat, kan man överväga att avlägsna dåligt fäst ytvävnad genom skalning. Skalningen kan göras på flera olika sätt och den kan även kombineras med laserslipning av ytan på hornhinnan.

Efter behandlingen brer ytepitelet ut sig jämnare och möjliggör bättre bildkvalitet. Epitelet hålls dessutom bättre på plats och sannolikheten för att nya sår uppstår kan minska.

Egenvård

EBMD-patienter kan själva påverka sitt ögontillstånd genom att regelbundet och i tillräcklig utsträckning ombesörja erforderlig fuktbehandling, se till att sköta om ögonlocken ordentligt (rengöring av ögonlockskanten och ta hand om utslag) och genom att undvika skador riktade mot ögat (skyddsglasögon).

Uppdaterad 17.8.2023