Gå till sidans innehåll

Näthinneruptur

En näthinneruptur kan orsaka synsymptom, såsom svarta prickar eller ”fluff” som svävar i synfältet, eller så kan den upptäckas helt symptomfri av en händelse vid en ögonläkarundersökning.

Glaskroppen (1) är fäst i näthinnan (2). Om glaskroppen är lokalt hårt fast på näthinnan, kan det uppstå en ruptur på näthinnan när glaskroppen lossnar (3). Rupturen är som en öppning som gör det möjligt för vätska i glaskroppsutrymmet att flöda in under näthinnan. Vätskan som hamnat under näthinnan lyfter näthinnan från dess plats och orsakar på sås sätt näthinneavlossning.

En näthinneruptur kan orsaka näthinneavlossning

De flesta näthinnerupturer beror på glaskroppsavlossning. Rupturen kan även orskaas av slag eller stötar mot huvudet. Ögats näthinna kan också ha större benägenhet för rupturer av ärftliga skäl.

Rupturer som kräver snabb behandling orsakar ofta lättigenkännliga synsymptom, såsom blixtrande, svarta prickar och försämrad syn. En ruptur som upptäcks av en slump orsakar sällan en näthinneavlossning, men det är bra att behandla alla upptäckta rupturer.

Behandling

Näthinnerupturer behandlas vanligtvis polikliniskt med laser. Med laserbehandling förhindras vätskan från att flöda via rupturen till under näthinnan, det vill säga näthinneavlossning.

​En ruptur på näthinnan ska laserbehandlas så snart som möjligt för att undvika att den förstoras och undvika näthinneavlossning.

Innan laserbehandlingen inleds förstoras pupillen med ögondroppar. Ögonytan bedövas dessutom med bedövningsdroppar, varefter en liten kontaktlins placeras på ögonytan. Genom linsen kan laserstrålen riktas till precis rätt område.

Rupturen på näthinnan omringas med små laserbränningar. Ärrbildningen förhindrar vätskan från att hamna under näthinnan. Ingreppet i sig är smärtfritt, men patienten kan känna tillfälliga stickningar och starkt ljus kan orsaka bländning.

Laserbehandlingen kräver ingen eftervård, men patienten bör undvika ansträngning och läsning i två veckor, medan ärrbildningen sker. Efter laserbehandlingen kan det uppstå en ny näthinneruptur i ögat eller så kan näthinnan lossna.

  • synen blir suddig

  • det dyker upp mängder med svarta prickar och blixtrande ljus (mer än tidigare) i synfältet)

  • en enhetlig skugga dyker upp i synfältet.

Förekomsten av näthinneruptur orsakar inte alltid symptom. Det finns ingen egentlig metod för att förhindra att rupturer uppstår. Med anledning av detta bör man låta undersöka ögonen regelbundet och om det uppstår symptom söka sig till en ögonläkare.

Uppdaterad 23.8.2023