Gå till sidans innehåll

Symptom på och diagnosticering av torra ögon

Det är väldigt vanligt med torra ögon och många upplever symptom på torra ögon någon gång under livet. Symptombilden kan variera från lindriga irritationssymptom till svåra symptom på torra ögon. Torra ögon diagnosticeras genom att undersöka ögats funktion.

Symptom

Ögats yta irriteras av torra områden. Symptomen kan bestå av sveda, rodnad, en känsla av skräp i ögat, ljuskänslighet, klåda, trötthet, växlande synskärpa och ibland lätt varande. Torra ögon är ofta rinnande och tårande, vilket beror på sköljningsmekanismen som känslan av skräp i ögat ger upphov till.

Omfattningen av symptomen beror också på ögonytans känsla. Ju känsligare den är, desto mer sannolikt är det att ögonen blir torra, men symptomen kan vara lindriga.

Torra ögon exponerar ögats yta för irritationsreaktioner, sår och infektioner.

Diagnosticering

För att kunna diagnosticera torra ögon undersöks mängden av och kvaliteten på tårvätskan samt ögats och ögonlockens hälsotillstånd.

För liten utsöndring av tårvätska kan diagnosticeras med ett så kallat Schirmertest. I testet placeras en absorberande pappersremsa mellan nedre ögonlocket och ögats yta som mäter mängden tårvätska som utsöndras.

Mängden av och kvaliteten på tårvätskan och ögonlockens hälsotillstånd kan undersökas med hjälp av mikroskop på ögonläkarens mottagning. Ögonytan kan färgas med gul fluoresceinfärg och tårvätskans avdunstningshastighet och eventuella ytskador kan kontrolleras med blåljus. Undersökningarna är smärtfria för patienten.

Uppdaterad 17.8.2023