Gå till sidans innehåll

Uppföljning av åldersbetingad makuladegeneration

En individuell uppföljnings- och vårdplan upprättas baserat på undersökningarna som ligger till grund för diagnosen.

Den våta, behandlingsbara degenerationen följs upp på den vårdande enheten

Våt åldersbetingad makuladegeneration följs regelbundet upp genom undersökningar av skötare och läkare vid den vårdande enheten. Uppföljningsintervallerna bestäms individuellt, beroende på vården som ges.

Näthinnorna i ögonen skannas regelbundet i tvärsnitt (sk. OCT-undersökning). Om det under näthinnan eller i dess lager förekommer blödningar eller svullnad orsakad av sipprande från blodkärlen, syns detta i OCT-undersökningen.

Egenuppföljning

Det rekommenderas att den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration följs upp på egen hand och regelbundet med hjälp av Amslerkortet samt ögonläkarundersökningar, såvida nya synsymptom uppstår.

Egenuppföljning är viktigt också i den våta typen, så att man kan reagera på eventuella förändringar i god tid.

Amslerkortet

Vid egenuppföljning av symptomen bör man använda ett så kallat Amslerkort, det vill säga ett rutnät som har en svart prick i mitten.

Man ska titta på rutnätet på läsavstånd med läsglasögonen på en gång i veckan eller med ett par veckors mellanrum och turvis täcka över det ena ögat.

Hur visar sig symptomen på degenerationen i testet?

Om linjerna förvrängs eller om det på rutnätet syns mörka eller ljusa områden kan det vara ett tecken på våt åldersbetingad makuladegeneration.

Uppdaterad 14.2.2023