Gå till sidans innehåll

Retinal blödning

I vissa ögonsjukdomar kan näthinnans blodkärl skadas och då kan det uppstå retinala blödningar. Mindre blödningar är symptomfria, men en plötslig försämring av synen kräver akut undersökning av ögonläkare.

Sjukdomar gör näthinnan mottaglig för blödningar

Näthinnan är en del av ögat som förnimmer ljus och är belägen i ögonbotten. Näthinna består av flera olika skikt och medelstora blodkärl och kapillärer går igenom en del av dem.

I vissa ögonsjukdomar kan dessa blodkärl skadas och då kan det uppstå blödningar inne i eller under näthinnan. Sjukdomar som vanligen förknippas med retinala blödningar är diabetes, arteriella och venösa blockeringar samt våt åldersbetingad makuladegeneration.

Blödningen kan vara synlig i synfältet

Mindre blödningar i näthinnans kantdelar är vanligtvis symptomfria. Märkbar nedsättning av synskärpan, som orsakar blödningar i ögats skarpa område, i mitten av näthinnan. Om blödningen sker på det här skarpa området, det vill säga i makula, dyker det upp ett mörkt område mitt i synfältet och synskärpan i ögat försämras i praktiken omedelbart. Den försämrade synskärpan uppstår då endast i det sjuka ögat.

När ska man kontakta sjukvården?

Retinal blödning bör man mistänka när synen på det mellersta området plötsligt försämras på det ena ögat. I bakgrunden finns ofta redan en diagnos på till exempel åldersbetingad makuladegeneration, diabetes eller tidigare blodpropp i ögonbotten.

En plötslig försämring av synen kräver akut undersökning av ögonläkare. En ögonläkare diagnosticerar den retinala blödningen med hjälp av en mikroskopundersökning och inför den förstoras pupillen med ögondroppar. När en ögonläkare har diagnosticerats retinal blödning, måste orsaken till blödningen utredas, eftersom behandlingen i lång utsträckning beror på orsakerna till blödningen.

Tvärsnittsskanning av ögonbotten, det vill säga OCT bekräftar diagnosen och urskiljer noggrannare blödningens placering i näthinnans skikt. Ibland används även angiografi, om man överväger till exempel direkt laserbehandling på det sipprande kärlområdet. Ögonundersökningar är smärtfria för patienten.

Uppdaterad 23.8.2023