Gå till sidans innehåll

Strålplattebehandling

Strålplattebehandling är den vanligaste vårdformen för melanom i åderhinnan och strålkroppen. Strålplattan placeras i ögat vid en operation som utförs under lokalbedövning. Behandlingstiden är 1–14 dygn, varefter strålplattan tas bort.

Insättning av strålplatta

Före ingreppet förstoras patientens pupill med ögondroppar. Dessutom ges nödvändig premedicinering. Strålplattan placeras i ögat under lokalbedövning, vilket innebär att patienten är vaken under ingreppet. Strålplattan fästs vid tumören, på yttre ytan av ögat. Insättningen av strålplattan tar cirka en timme.

Övernattning på sjukhuset efter insättning av strålplatta

Strålplattan hålls i ögat i 1–14 dygn, varefter plattan tas bort. Natten efter insättning av strålplattan övernattar patienten på avdelningen till nästa morgon.

Behandling hemma efter insättning av strålplatta

Om behandlingstiden med strålplatta är flera dagar eller längre än en vecka, kan mellantiden med plattan tillbringas hemma. För att minska strålningen finns det skäl att undvika att sova i samma säng med en annan familjemedlem. Så länge plattan är insatt i ögat finns det även skäl att undvika att ta upp små barn i famnen och vistas i närheten av gravida kvinnor. Vistelse närmare än 3 meter från andra personer i mer än en timme ska undvikas.

Strålplattan tas bort i operationssal under lokalbedövning. Patienten är vaken under ingreppet. Ingreppet tar vanligtvis cirka 25 minuter.

Utskrivningen sker antingen på kvällen på operationsdagen eller nästa dag, beroende på hur lång tid det tog att ta bort plattan, patientens tillstånd och platsen för hemorten.

Sjukskrivningsperioden är en månad efter borttaget av strålplattan. Sedan kontrolleras det hur ögat läker vid den närmaste polikliniken för ögonsjukdomar. Läkaren tar samtidigt ställning till arbetsförmågan och behovet av fortsatt medicinering. Det opererade ögat behandlas med ögondroppar i en månad.

Resultatet som uppnås med strålplattebehandlingen följs upp till en början tre och sex månader efter ingreppet vid HUS:s poliklinik för ögontumörer i Helsingfors. Därefter fortsätter kontrollerna med sex månaders intervaller. Spridningsundersökningar som görs på den egna hemorten före årliga kontroller. Dessa undersökningar omfattar ultraljudsundersökning av bukens övre del och leverblodprov. Uppföljningen fortsätter vanligtvis i 15 år.

Strålplattan strålar inte mot ögonhålan. Vid strålplattebehandling av ögat måste ändå strålskydd beaktas. Vårdpersonal som arbetar på sjukhus är återkommande i kontakt med strålplattepatienter och på grund av detta använder personalen strålskydd samt strävar efter att utföra åtgärder som görs nära patienten snabbt för att undvika långvarig exponering.

Av samma skäl strävar man efter att placera strålplattepatienter i separata rum från andra patienter. Strålplattepatienter får röra sig fritt på avdelningen och det är tillåtet att resa i kollektivtrafiken. Det utförda ingreppet är inte ett hinder för flygning.

Efter borttagning av plattan strålar inte ögat även om plattans effekt i ögat fortsätter i form av eliminering av tumören under flera månader.

Ögat kan vara ömt efter operationen, men vanligtvis beror inte smärtan på själva strålplattan. Plattan kan vara delvis synlig, såvida tumörstället är beläget i främre delen av ögat. Suturerna och plattan kan orsaka en känsla av skräp i ögat.

Speciellt om ögonmuskeln har flyttats tillfälligt kan det uppstå dubbelseende. I det inledande skedet kan tårarna vara blodblandade. Om ögontrycket stiger kan detta ibland orsaka värk och illamående.

Nio av tio tumörer elimineras med en omgång strålplattebehandling. Strålplattebehandlingen kan vid behov upprepas eller så kan behandlingen kompletteras till exempel med värmelaserbehandling.

Uppdaterad 23.8.2023