Gå till sidans innehåll

Hängande övre ögonlock

Termen hängande ögonlock kan avse tre olika tillstånd: hudöverskott, hängande ögonbryn eller hängande ögonlock. Dessa är förändringar som oftast är förknippade med åldrande och de kan även förekomma samtidigt.

Symptom

Symptomen kan vara ögonlock som känns tunga och begränsat övre synfält så att patienten måste lyfta på ögonlocken med pannan. Detta kan orsaka huvudvärk. Hängande övre ögonlock kan även vända ögonfransarna så att de skaver mot ögonytan.

Med hudöverskott avses överskottshud som hänger på de övre ögonlocken. När huden lyfts upp, lyfts ögonlockskanten till normal höjd.

Hängande ögonbryn (ptos) innebär att ögonbrynet har sänkts i jämförelse med den normala höjden. Ett för lågt ögonbryn trycker extra hud mot de övre ögonlocken så att det ser ut som överskottshud.

Hängande ögonbryn kan vara förknippat med åldrande, men i bakgrunden kan det även ligga till exempel Meretojas syndrom (en ovanlig amyloidos som hör till det finländska sjukdomsarvet).

Vid hängande ögonlock (ptos) hänger hela ögonlocket och lyfts inte upp om man lyfter huden, vilket innebär att det övre ögonlockets nedre kant ligger lägre än normalt och stör synen.

Den vanligaste orsaken till hängande ögonlock hos vuxna är gradvis uttänjning av muskeln i det övre ögonlocket, varpå själva muskeln fungerar bra. Andra mer ovanliga orsaker till hängande ögonlock är svaghet i muskeln som lyfter ögonlocket, muskelsjukdom eller ett sjukdomstillstånd som stör funktionen för nerven som lyfter ögonlocket.

Om det är fråga om akut hängande ögonlock på ena sidan, kan ett akut neurologiskt problem vara orsaken som måste utredas först. En av orsakerna kan vara att ögats rörelsenerv har förlamats, varpå pupillen i ögat som har ett hängande ögonlock är stort och ögat rör sig knappt annat än utåt. Det kan även vara fråga om Horners syndrom, där pupillen i ögat med hängande ögonlock är mindre.

På grund av detta finns det också skäl att hos patienter med hängande ögonlock alltid kontrollera storleken på pupillerna och deras reaktioner samt ögonrörelserna. Om det förekommer något avvikande i dessa, ska patienten alltid hänvisas akut till ögonläkare eller neurologen för fortsatt undersökning.

Merparten av alla hängande ögonlock är av den lindriga formen, med andra ord klassas de som kosmetiska och en mindre del klassas som funktionella. Läkarens uppgift är att ställa rätt diagnos, alltså avgöra vilken av de tre besvären eller vilken kombination av dem som är den yttersta orsaken till de hängande ögonlocken, samt att bedöma huruvida det är fråga om ett funktionellt besvär.

För att underlätta detta har man fastställt medicinska kriterier för operation, efter vilka besväret klassificeras som funktionellt och operationen utförs inom den offentliga hälsovården, dit läkaren kan skicka en remiss. För behandling av problem med övre ögonlock som bedöms vara kosmetiska kan patienten, om hen så önskar, söka sig till den privata sektorn.

Operationsbehandling

Om kriterierna för funktionella besvär uppfylls är behandlingsformen för tunga övre ögonlock operation. Behandlingen är vanligtvis dagkirurgisk, vilket innebär att patienten får åka hem samma dag och ingreppet utförs under lokalbedövning. Efter ingreppet är det vanligt med svullnad och blåmärken. Den lokala läkemedelsbehandlingen avgörs från fall till fall. Oftast varierar behovet av sjukskrivning från operationsdagen till en vecka. Borttagning av stygnen sker vanligtvis 1–2 veckor efter ingreppet och tills dess är det bra att undvika att simma och bada bastu.

Uppdaterad 23.8.2023