Gå till sidans innehåll

Trånga och blockerade tårkanaler

Trånga och blockerade tårkanaler utvecklas vanligtvis gradvis av sig själva eller till följd av en inflammation. Symptomen omfattar rinnande ögon och ibland är det även förknippat med varande.

Vad beror blockerade tårkanaler på?

Rinnande ögon kan även bero på att ögonlocket med ålder vänds utåt, varpå det nedre ögonlockets tårpunkt inte längre klarar av att samla upp tårvätskan.

Tårkanalerna, som leder bort tårvätska från ögonen, kan vara medfött blockerade. Blockeringen kan utvecklas gradvis av sig själv, till följd av en inflammation eller mer sällan till följd av en tumör.

Långvariga blockeringar av tårkanaler kräver ofta operationsbehandling.

Andra orsaker till avvikande rinnande ögon

  • Blockerade tårkanaler hos nyfödda är mycket vanligt, men tårkanalerna öppnas vanligtvis av sig själva senast vid sex månaders ålder.

  • Den vanligaste orsaken till avvikande tårflöde från ögat är torr ögonyta, det vill säga torra ögon.

Hur bildas tårar?

Tårar bildas i tårkörtlarna (1). Tårvätskan avlägsnas via tårpunkterna till tårkanalerna (2) och tårsäcken (3).

Tårar bildas i tårkörtlar som finns i ögonhålan (1). Tårvätskan sprids sedan därifrån till att skydda ögats synliga delar. Tårvätskan leds bort via tårpunkterna till tårkanalerna (5) och därifrån vidare till tårsäckarna (6) och sedan till näsgångarna.

Uppdaterad 23.8.2023