Gå till sidans innehåll

Diagnosticering och undersökningar av ögonmelanom

En fjärdedel av tumörerna upptäcks vid en hälsoundersökning av ögonen, såsom i samband med förnyelse av glasögon och tre fjärdedelar av patienterna söker sig till vård baserat på symptom. Undersökningarna av ögonmelanom är omfattande och vårdbeslutet fattas baserat på dem.

Misstanke om tumör leder till närmare undersökningar

Baserat på den inledande misstanken om tumör skickar specialläkaren i ögonsjukdomar eller hälsostationens läkare patienten till undersökningar på centralsjukhuset i det egna distriktet.

Vid misstanke om en elakartad tumör eller om diagnosen är oklar, skickar ögonläkaren patienten på närmare undersökningar till HUS:s poliklinik för ögontumörer i Helsingfors för att bekräfta diagnosen och för eventuell behandling.

Undersökningsbesöket är grundligt

På läkarmottagningen går man igenom patientens underliggande sjukdomar, medicinering, symptom samt tidigare gjorda undersökningar. Tumörsjukdomar i släkten är också viktig information.

Läkaren mäter synskärpan och undersöker ögats främre delar med mikroskop. Därefter förstoras båda pupillerna med ögondroppar, så att läkaren ska kunna undersöka ögonbottnarna. Läkaren fastställer tumörens storlek och upphöjning med en ultraljudsapparat.

På undersökningsdagen görs även diagnostisk radiologi, såsom tvärsnittsskanning av ögonbotten (OCT) och vidvinkelfotografering av ögonbotten. Bilderna används för diagnosticering av tumören och vårdplaneringen.

Efter undersökningarna går läkaren igenom olika behandlingsalternativ med patienten och eventuella fördelar och nackdelar med dem. Vårdbeslutet fattas ofta redan i samband med undersökningsbesöket. Om patienten vill har hen möjlighet att överväga vårdbeslutet och meddela sitt beslut vid ett senare tillfälle.

Innan behandlingen inleds genomförs nödvändiga allmänna undersökningar på patientens hemort eller på närmaste centralsjukhus.

Syftet med undersökningarna är att utreda att sjukdomen inte har spridit sig till andra delar av kroppen.

Uppdaterad 23.8.2023