Gå till sidans innehåll

Operera bort ett öga

Numera händer det endast sällan att hela ögat opereras bort. Bortoperering av ögat rekommenderas fortfarande om patienten har förlorat synen på ögat helt, om det i ögat förekommer konstanta kraftiga smärtor eller om tumören har spridits till ögonhålan. Ögat opereras inte bort utan patientens skriftliga medgivande.

Operation för borttagning av ögat

Operationer för borttagning av ett öga utförs vanligtvis under narkos. Det bortopererade ögat ersätts med en ögonprotes av plast i vilken ögats rörelsemuskler fästs.

Efter operationen täcks ögat över med ett förband för att förhindra blödning och ett bandage lindas om huvudet. Bandaget behålls på till nästa morgon. Smärtstillande ges vid behov. Nästa morgon tar läkaren bort förbandet, undersöker ögonhålan och ordinerar ögondroppar för lokal behandling av ögonhålan. Ögonprotesen som sattes in under operationen blir kvar i ögonhålan.

Ögat opereras inte bort utan patientens medgivande

Ögat opereras inte bort utan patientens skriftliga medgivande. Det av patienten undertecknade medgivandet till borttagning av ögat registreras i patientjournalen i närvaro av två vittnen.

Fortsatt vård efter borttagning av ögat

På avdelningen informeras patienten inledningsvis om ögonproteserna och skötseln av dem. En månad efter att ögat har tagits bort, kontrolleras läkningen av ögonhålan på HUS:s poliklinik för ögontumörer i Helsingfors och därefter besöker patienten vanligtvis samma dag protesverkstaden för att prova ut en protes. Tiden för utprovning av protes kan man boka själv.

Uppdaterad 23.8.2023