Gå till sidans innehåll

Diagnosticering av åldersbetingad makuladegeneration

En ögonläkare diagnosticerar sjukdomen baserat på symptombilden som patienten uppger, synundersökning, mikroskopundersökning samt fotografering av ögonbotten.

Svullnad och blödning i den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration

Till undersökningar på grund av försämrad syn och symptom

Till undersökningar som görs på sjukhus kommer man vanligtvis med en remiss. Patienten kan ha lidit av den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration redan länge, vilket kan ha gjort att hen inte ens har märkt av synsymptomen. Om synen har försämrats plötsligt kan den torra typen av degeneration ha förändrats till den våta typen. Då är det viktigt att patienten snabbt söker sig till ögonundersökning.

I undersökningar av åldersbetingad makuladegeneration skannas ögonen i tvärsnitt (OCT-undersökning), med vilken man får fram alla de olika lagren i näthinnan i ögonbotten.

Degenerationsförändringarna syns i ögonbotten

Om patienten diagnosticeras med den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration kan man se en förändring i ögonbotten, på gula fläcken, och detta är vanligtvis förknippat med blodkärlsförändringar, vävnadsskador och svullnad.

Förberedelser innan undersökningsbesök

Vid ett undersökningsbesök kan det hända att man använder droppar som utvidgar pupillerna och i sådana fall är det förbjudet att köra bil under några timmar. Ofta krävs en ledsagare, om synen är dålig. Det är bra att ha med sig det senaste glasögonkortet. Det är bra att ha med sig en lista över mediciner som används hemma åtminstone i samband med det första besöket. Om patienten använder ögonmediciner mot till exempel glaukom kan hen ta dropparna som vanligt på undersökningsdagen.

Uppdaterad 10.8.2023