Gå till sidans innehåll

Behandling av toppig hornhinna

Behandlingen av toppig hornhinna, det vill säga keratokonus, varierar beroende på sjukdomsgraden, synen på båda ögonen och patientens synbehov. Den vårdande läkaren fastställer en lämplig behandlingsmetod individuellt för patienten.

I behandlingen av toppig hornhinna är det viktigaste att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede och att stoppa eventuell utveckling med hjälp av förstärkning av hornhinnan med UV-ljus.

Synskärpan kan förbättras situationsspecifikt antingen med glasögon eller olika kontaktlinser.

I vissa fall kan man försöka förbättra bildskärpan och hornhinnans form genom att placera stabiliserande ringar av plast i hornhinnan.

Vid långt framskriden keratokonus där ovan nämnda metoder inte genererar en godtagbar syn, kan man överväga hornhinnetransplantation.

Hos patienter som lider av keratokonus är glasögon det primära hjälpmedlet för att se bättre. När hornhinnan buktar utåt orsakar keratokonus oregelbunden astigmatism. Ju högre graden av oregelbundenhet är, desto svårare är det att korrigera synskärpan med glasögon.

När man inte uppnår en tillräckligt bra synskärpa med glasögon, kan man uppnå bättre synskärpa och -kvalitet med hjälp av kontaktlinser. Med hjälp av kontaktlinser kan störande skuggbilder minska eller till och med försvinna.

I samband med lindriga förändringar i hornhinnans form räcker det ofta med glasögon eller mjuka kontaktlinser för att korrigera synen. I längre framskridna fall slutar det med att man provar ut specialkontaktlinser, varav det finns flera olika linstyper.

För utprovning av specialkontaktlinser krävs en person som är särskilt utbildad för dessa kontaktlinser.

Syftet med förstärkning av hornhinnan med UV-ljus är att bromsa och förhindra framskridandet av toppig hornhinna, det vill säga keratokonus. Syftet med förstärkning av hornhinnan med UV-ljus är att öka hornhinnans mekaniska styrka, förhindra att hornhinnan förtunnas och minska behovet av hornhinnetransplantation. Förstärkning av hornhinnan med UV-ljus förbättrar inte patientens syn.

Förstärkning av hornhinnan med UV-ljus görs vanligtvis med lokalbedövning och i liggande läge. Ingreppet är smärtfritt. I undantagsfall kan förstärkning av hornhinnan med UV-ljus göras under narkos.

Behandlingen tar 1–2 timmar. I slutet av behandlingen placeras en kontaktlins i ögat eller så sätts ett tryckförband som sluter ögonlocken som skydd.

Ingreppet är dagkirurgiskt, vilket innebär att patienten får gå hem samma dag efter ingreppet.

Efter förstärkning av hornhinnan med UV-ljus värker ögat vanligtvis i 1–3 dygn. Synskärpan är till en början suddig och kan variera under de följande månaderna.

Syftet med de stabiliserande ringarna är att ändra formen på hornhinnan och bromsa framskridandet av keratokonus, det vill säga toppig hornhinna.

Först görs spår i hornhinnan antingen med laser eller mekaniskt. De stabiliserande ringarna placeras i spåren under ett mikroskop. Sårstället sys igen med suturer som senare tas bort i samband med kontrollbesök. Ingreppet tar cirka en halvtimme.

Ingreppet görs med lokalbedövning och i liggande ställning. Ingreppet är smärtfritt.

Ingreppet är dagkirurgiskt, vilket innebär att patienten får gå hem samma dag efter ingreppet.

Efter ingreppet kan synskärpan variera under flera månaders tid och synskärpan som uppnås med ingreppet är individuell.

Vid en hornhinnetransplantation borttas den mellersta delen av den egna hornhinnan ut och ersätts med den motsvarande delen av hornhinnan från en avliden person. Den donerade hornhinnan har undersökts och förberetts för transplantationen i Ögonbanken.

Hornhinnetransplantation görs antingen under lokalbedövning eller narkos, beroende på patienten och vårdstället. Suturerna låter man vanligtvis vara kvar i minst ett år. Risken för avstötning är livslång efter en operation. Ibland måste man göra om en hornhinnetransplantation.

Hur snart återhämtning efter operationen sker och synen förbättras är individuellt. Synskärpan kan variera kraftigt under de efterföljande månaderna.

Patienter som lider av toppig hornhinna ska undvika att gnugga ögonen och bör se till att sköta om ögonlocken och ögonytorna på erforderligt sätt. Om det sker märkbara försämringar i synen är det viktigt att söka sig till ögonläkare för bedömning.

Uppdaterad 17.8.2023