Gå till sidans innehåll

Vad är efterstarr?

Enligt studier förekommer efterstarr hos 2–20 procent av starropererade patienter. Sannolikheten för efterstarr påverkas av flera olika faktorer, såsom patientens ålder, andra ögonsjukdomar, den valda konstgjorda linsen och typen av starr.

1. Linsens kapselpåse 2. Konstgjord lins insatt i kapselpåsen 3. Grumling i den bakre delen av kapselpåsen (= efterstarr) 4. Öppning gjord med laser i efterstarr

Om starr talar man när linsen har börjat bli grumlig. Starr som är till besvär behandlas med operation där den grumliga inre delen av linsen tas bort och en konstgjord lins sätts in i den kvarblivna linspåsen.

I efterstarr blir denna linspåse ärrig och grumlig.

Efterstarr misstänks i det skede då det starropererade ögats syn försämras gradvis. Efterstarr diagnosticeras med en smärtfri ögonundersökning.

Uppdaterad 17.8.2023