Gå till sidans innehåll

Symptom, diagnosticering och uppföljning av efterstarr

Starr kan man misstänka då synen har försämrats gradvis och man inte ens med ny glasögonstyrka kan uppnå en lika bra synskärpa som tidigare. En läkare diagnosticerar efterstarren genom smärtfria undersökningar.

Symptom

Efterstarr framskrider vanligtvis långsamt under månader och år. Symptombilden för efterstarr är mycket lik den vid starr. I takt med att efterstarren utvecklas, blir synen gradvis grumligare och kontrastkänsligheten försämras, vilket kan orsaka synproblem särskilt i dunkla ljusförhållanden. Efterstarr kan även orsaka ljuskänslighet

Diagnosticering

Försämrad syn kan även orsakas av många andra ögonsjukdomar, varför ögonen alltid bör undersökas i sådana här situationer.

Efterstarr diagnosticeras av ögonläkare med hjälp av en mikroskopundersökning på mottagningen. Avancerad efterstarr kan efter utvidgning av pupillen även diagnosticeras av en allmänläkare med oftalmoskop, ett optiskt instrument. En optiker kan upptäcka försämringar i synskärpan och remittera patienten till ögonläkare för vidare undersökningar. Ögonundersökningar är smärtfria för patienten.

Förberedelser inför besök på mottagning

Ögonläkaren behöver känna till patientens sjukdomar, mediciner och allergier

Ögonsjukdomar och behandlingen av dem påverkas ofta av patientens allmäntillstånd. Därför är det bra att till ögonläkarmottagningen ta med sig en lista över diagnosticerade sjukdomar och alla läkemedel som används, inklusive naturläkemedel och kosttillskott, samt eventuella allergier.

Särskilt viktigt är det att sammanställa information om tidigare ögonsjukdomar och -skador, ögondroppar samt tidigare utförda ögoningrepp (en kopia på operationsberättelsen) och denna information ska vara uppdaterad före besöket på mottagningen.

Patienten ska även ta med sina glasögon, alla tidigare glasögonrecept och optikerns kort då dessa ger läkaren viktig ytterligare information vid bedömningen av ögonhälsan.

På efterstarrmottagningen ges ofta pupillvidgande droppar

I samband med besök på mottagningen utvidgas ofta pupillerna, vilket utgör ett hinder för bilkörning efter besöket. Utvidgning av pupillerna orsakar ljuskänslighet och därför är det bra att vid fint väder ta med sig solglasögon.

Uppföljning

Att följa upp sjukdomsutvecklingen hör inte till den offentliga hälsovården. Om synen försämras betydligt och en förnyelse av glasögonen inte räcker för att uppnå en tillräcklig synskärpa, remitteras patienten till en ögonläkare för bedömning.

Uppdaterad 17.8.2023