Gå till sidans innehåll

Symptom, diagnosticering och uppföljning av starr

Starr kan man misstänka då synen har försämrats gradvis och man inte ens med nya glasögon kan uppnå en lika bra synskärpa som tidigare. Starrdiagnosen ställs av ögonläkare med hjälp av en mikroskopundersökning på mottagningen.

Symptom på starr

Starr framskrider vanligtvis långsamt under månader och år. I takt med att starren utvecklas, försämras synen gradvis och kontrastkänsligheten blir sämre, vilket kan orsaka synproblem särskilt i dunkla ljusförhållanden. Färguppfattningen kan ändras och starr kan även orsaka att man blir ljuskänsligare. Ofta förändras ögats brytningsförmåga i takt med att starren utvecklas och patienten kan bli tvungen att byta linsstyrka i glasögonen.

Diagnosticering av starr

Starr kan man misstänka då synen har försämrats gradvis och man inte ens med nya glasögon kan uppnå en lika bra synskärpa som tidigare. Försämrad syn kan även orsakas av många andra sjukdomar, varför ögonen alltid bör undersökas i ett sådant läge.

Starr diagnosticeras av ögonläkare med hjälp av en mikroskopundersökning på mottagningen. Avancerad starr kan efter utvidgning av pupillen även diagnosticeras av en allmänläkare med oftalmoskop, ett optiskt instrument. En optiker kan upptäcka förändringar i glasögonstyrkan och synskärpan och remittera patienten till ögonläkare för vidare undersökningar. Ögonundersökningar är smärtfria för patienten.

Förberedelser inför besök på mottagning

Ögonläkaren behöver känna till patientens sjukdomar, mediciner och allergier

Ögonsjukdomar och behandlingen av dem påverkas ofta av patientens allmäntillstånd. Därför är det bra att till ögonläkarmottagningen ta med sig en lista över diagnosticerade sjukdomar och alla läkemedel som används, inklusive naturläkemedel och kosttillskott, samt eventuella allergier.

Särskilt viktigt är det att sammanställa information om tidigare ögonsjukdomar och -skador, ögondroppar samt tidigare utförda ögoningrepp (en kopia på operationsberättelsen) och denna information ska vara uppdaterad före besöket på mottagningen.

Patienten ska även ta med sina glasögon, alla tidigare glasögonrecept och optikerns kort då dessa ger läkaren viktig ytterligare information vid bedömningen av ögonhälsan.

På starrmottagningen ges ofta pupillvidgande droppar

I samband med besök på mottagningen utvidgas ofta pupillerna, vilket utgör ett hinder för bilkörning efter besöket. Utvidgning av pupillerna orsakar ljuskänslighet och därför är det bra att vid fint väder ta med sig solglasögon.

Uppföljning av starr

Att följa upp sjukdomsutvecklingen hör inte till den offentliga hälsovården. Om synen försämras betydligt och en förnyelse av glasögonen inte räcker för att uppnå en tillräcklig synskärpa, remitteras patienten till en ögonläkare för bedömning.

Uppdaterad 10.8.2023