Gå till sidans innehåll

Vad är toppig hornhinna?

Keratokonus, det vill säga toppig hornhinna, är en sällsynt ögonsjukdom där hornhinnan tunnas ut och buktar koniskt utåt.

Genomskärningsbild av toppig hornhinna till vänster. Genomskärningsbild av ett friskt öga till höger.

Orsaken till sjukdomen är okänd

Sjukdomen förekommer oftast i båda ögonen samtidigt, men kan ha olika svårighetsgrad i dem.

Toppig hornhinna, det vill säga keratokonus, är en sällsynt ögonsjukdom och i Finland lider uppskattningsvis 2 500–5 000 personer av sjukdomen. Sjukdomen börjar vanligen i 20-årsåldern och hos merparten av patienterna avstannar sjukdomen av sig själv runt 40-årsåldern. Orsaken till att sjukdomen bryter ut är okänd, men faktorer som gör en person mottaglig för den är bland annat förekomst bland nära släktingar, upprepat gnuggande och gnidande av ögonen samt en del utvecklingsstörningar, bland annat Downs syndrom.

Toppig hornhinna i likhet med keratokonus kan även förekomma hos patienter som har genomgått laserkirugi i syfte att tunna ut hornhinnan (LASIK, PRK, Smile). Pellucid marginal degeneration är en sjukdom som är lik keratokonus, som till skillnad från keratokonus kan fortsätta utvecklas även efter medelåldern.

Vad är en hornhinna?

Hornhinnan är en genomskinlig konstruktion i den främre delen av ögat genom vilken ljuset lyser och gör det möjligt att se. Hornhinnan fungerar även som mekaniskt skydd för ögat. Tjockleken på hornhinnan uppgår till endast cirka 0,5 mm.

Uppdaterad 17.8.2023