Gå till sidans innehåll

Varför följs skelning upp och behandlas?

Skelning behandlas för att lindra de symptom som den ger upphov till och för att trygga synutvecklingen. Skelning kan även behandlas på grund av sociala orsaker.

Funktionell synnedsättning (amblyopi)

Hos barn kan skelning orsaka att ögat förslöas, det vill säga funktionell synnedsättning eller amblyopi, som kan behandlas med glasögon, behandling med förtäckt öga eller ögondroppar.

Dubbelseende

Skelning kan orsaka dubbelseende om barnet eller den vuxna har utvecklat normal synskärpa med båda ögonen.

Dubbelseende på grund av skelning försvinner då det ena ögat stängs eller täcks för och dubbelseendet kan vara parallellt, överlappande, snett eller förvrängt. Dubbelseendet kan dyka upp plötsligt eller gradvis, till exempel först när man är trött och sedan även när man är pigg.

Plötsligt dubbelseende eller stängning av ögat hos barn kräver alltid snabb bedömning av ögonläkare eller barnneurolog. Plötsligt dubbelseende som försvinner då det ena ögat stängs också hos vuxna kräver brådskande bedömning av läkare.

Orsaken till dubbelseende som dyker upp gradvis kan utredas utan brådska.

Felställning av huvudet

Ibland kan skelning hos barn och vuxna orsaka att huvudet är i felställt läge långvarigt eller kontinuerligt. Felställning av huvudet är att hakan lyfts eller sänks, huvudet lutas och vänds åt höger eller vänster samt vilken kombination som helst av dessa.För vissa typer av skelning är det typiskt att graden av skelning varierar i olika synriktningar. Då vänder personen på huvudet utan att märka det så att skelningen är som minst och således minskar också synproblemen, såsom dubbelseende och trötta ögon. Om huvudet länge är i felställning kan det leda till problem med nacke och axlar och hos barn till permanent asymmetri i ansiktet.

Om huvudet är i felställt läge kan det även ha icke-ögonrelaterade orsaker eller andra ögonrelaterade orsaker, såsom ögondarrningar eller hängande ögonlock. Om ett barn har huvudet i felställt läge, kan det vid behov utredas i samarbete med barnkirurgen eller barnneurologen.

Orsaker relaterade till sociala situationer

Hos vissa uppvisar skelningen inga egentliga symptom, men den kan vara till besvär i sociala situationer. Skelning som stör i sociala situationer kan behandlas med operation, såvida det är möjligt baserat på ögonläkarens undersökningar och tekniskt.

Uppdaterad 20.9.2019