Gå till sidans innehåll

Symptom, diagnosticering och uppföljning av makulahål

Vilka symptom uppstår det i samband med makulahål?

Symptomen består av synförsämring, bortfall av syn i fokuspunkten (ett blint område i mitten av synfältet) och vid läsning kan det kännas som om bokstäverna hoppar. Vanligtvis uppstår hål endast i ena ögat, varpå symptomet framträder först då det friska ögat sluts. Hos cirka 15 procent av patienterna utvecklas makulahål i något skede även i det andra ögat.

Diagnosticering av makulahål

Infrarött fotografi av höger ögas mellanbotten och tvärsnitt av en frisk makula, det vill säga ögats skarpa område (pilen).
Infrarött fotografi av höger ögas mellanbotten och tvärsnitt av ett makulahål (pilen).

Makulahålet kan diagnosticeras i den undersökning av synen och ögonbotten som ögonläkaren utför. Diagnosen kan bekräftas med tvärsnittsskanning (OCT) av ögats skarpa område.

Uppföljning av makulahål

De allra minsta och färska makulahålen kan ibland förslutas av sig själv under de första 1–2 månaderna. Likaså försluts ofta makulahål spontant hos barn och unga som uppstått till följd av ett slag.

Efter övervägande av ögonkirurgen kan det i ovan nämnda situationer vara klokt att vänta ett tag på att hålet ska försluta sig. I övriga fall finns det inte skäl för uppföljning, utan man måste gå vidare med operationsbehandling.

Uppdaterad 23.8.2023