Gå till sidans innehåll

Information om slutledning och problemlösningsförmåga

Neurologiska sjukdomar och skador kan orsaka förändringar i de komplexa mentala förmågorna och förmågan att bearbeta information.

Slutledning är människans förmåga att samla observationer om sig själv och sin omgivning, och att dra slutsatser från dessa observationer. Problemlösning kräver alltid ett brett spektrum av informationsbearbetningsfärdigheter, såsom problemuppfattning, språklig förståelse, arbetsminne, fokuserad uppmärksamhet och flytande exekutiva funktioner. I en problemsituation söker man lösningen antingen genom att gå från detaljerad information till en allmän helhetsbild eller tvärtom.

Förändringar i informationsbearbetningsfunktioner uppstår vanligtvis i krävande problemlösnings- och slutledningssituationer. När hjärnfunktionen störs av en eller annan anledning kan det till exempel hända att en person som har använt en dator i flera år inte längre kan hitta en lösning på ett problem med skrivaren, att en kontorsanställd inte kan hantera en ny typ av bokföringsuppgift eller att en butiksinnehavare planerar sådana beställningstider felaktigt som tidigare var rutinmässiga.

Svårigheter med slutledningsförmågan kan också påverka förmågan att hantera vardagliga problem som uppstår när man lagar mat, använder olika apparater, uträttar ärenden med myndigheter eller ägnar sig åt fritidsintressen. Även vardagliga problem kräver många olika färdigheter, såsom resonemang, kreativt tänkande och beslutsfattande.

Uppdaterad 12.3.2021