Gå till sidans innehåll

Energinivåns inverkan på funktionsförmågan

Hos friska människor är energinivån den viktigaste faktorn som påverkar orken och förmågan att prestera effektivt.

Energinivån varierar från djup sömn till vakenhet. En optimal energinivå är viktig för uppmärksamheten och en smidig bearbetning av information. När vår energinivå sjunker, blir vår prestation ineffektiv. När vi är trötta blir vår observationsförmåga och till exempel också vår minnesfunktion mindre effektiv.

  • En för låg energinivå leder till koncentrationssvårigheter, att man fungerar långsammare och en tendens att göra misstag. Det är lätt att tappa fokus, man fungerar långsamt och det är svårt att fortskrida.

  • En alltför hög energinivå gör det svårare att fokusera, ökar benägenheten att göra fel och minskar koncentrationen på ens uppgift.

Faktorer som påverkar energinivån

Mängden och kvaliteten på sömnen och dygnsrytmen är de viktigaste faktorerna som påverkar energinivån. En vuxen person behöver normalt 7–9 timmars sömn per dygn. En regelbunden måltidsrytm som passar in i vardagen hjälper också till att hålla blodsockret och energinivån på en bra nivå.

Starka känslor kan påverka energinivån. Nervositet kan till exempel i lämpliga mängder höja energinivån och prestationsförmågan, men i för stora mängder kan denbegränsa uppmärksamheten och fokusera den på irrelevanta saker som på pulsen och andra kroppsliga förnimmelser.

Läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet och många rusmedel påverkar energinivån och gör det svårare att fokusera. Effekterna kan vara antingen överaktiverande eller förlamande. Sömnläkemedel sänker direkt energinivån och orsakar trötthet.

Vid hjärnsjukdomar och huvudskador kan de neurala nätverk i hjärnan som deltar i regleringen av energinivån skadas, vilket orsakar förändringar i regleringen av energinivån.

Uppdaterad 12.3.2021