Gå till sidans innehåll

Att godkänna det som skett

Att anpassa sig till en oväntad sjukdom eller funktionsnedsättning är en individuell process som kan ta lång tid. Det är inte alltid lätt att acceptera förändringar i sin funktionsförmåga.

En hjärnsjukdom eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är vanligtvis en överraskande händelse som har en oåterkallelig inverkan på det egna livet och närståendes liv. En allvarlig och kanske livshotande situation har förändrat funktionsförmågan och kräver att man anpassar sig till en ny situation.

Att acceptera det som har hänt innebär att aktivt söka nya perspektiv och ha modet att möta svåra situationer. Många situations- och personlighetsfaktorer påverkar denna nyorientering. Stödet från familj, vänner och andra som har upplevt samma sak är också viktigt.

Metoder för att stödja anpassningen

  • Prata med din familj, dina vänner eller vårdpersonal om dina känslor. Du får också gråta.

  • Ett tydligt dagligt schema hjälper dig att orka. Det är bra att avsätta nätterna för sömn och inkludera aktiviteter i dagarna.

  • Försök att göra saker som ger dig glädje, även om sjukdomen kan ha förändrat din funktionsförmåga. Lyssna på din favoritmusik, läs, titta på filmer eller gå ut i naturen.

  • Försök att upprätthålla sociala kontakter: träffa vänner och fortsätt ägna dig åt hobbyer enligt ork.

  • Vissa människor tycker att det är lättare att träffa människor i samma situation. Du kan hitta kamratstöd till exempel via patientföreningar.

  • Ta reda på mer om störningar i hjärnverksamheten och dina symtom, till exempel genom att läsa om den.

  • Ge dig tid att återhämta dig. Försök att sänka ribban och dela upp dina stora mål och drömmar i mindre delmål.

  • Det är ofta svårt att se framstegen när de sker så småningom. Genom att föra dagbok märker du tydligare hur din funktionsförmåga förbättras.

Uppdaterad 12.3.2021