Gå till sidans innehåll

Afasi och att läsa

Lässvårigheter kopplade till afasi gör det svårt att förstå skrivet språk.

Läsning är en viktig färdighet i det moderna informationssamhället. När läsförmågan är nedsatt kan personens förmåga att uträtta sina ärenden eller njuta av underhållning eller konst betydligt försämras. När läsförmågan är nedsatt kan svårigheter uppstå inom följande områden:

  • Att läsa tidningar eller böcker

  • Att använda internet

  • Att läsa textmeddelanden eller e-post

  • Att titta på TV-serier med undertexter

  • Att förstå post eller dokument

Läsförmågan kan också försämras så mycket att det blir svårt att förstå hela meningar när minnet överbelastas under lång och mödosam läsning. I sådana fall kan början av meningen glömmas bort innan man nått slutet.

Uppdaterad 23.8.2020